Mnohé kostely hodně pamatují, ale objevují se i nové či zrekonstruované. Doporučujeme od každého něco nebo si vyberte podle svého gusta.

Se zvonkohrou

Doslova pár let má za sebou římskokatolický kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné, který se stavěl podle návrhu architekta Marka J. Štěpána. Najdete ho vlastně na sídlišti mezi paneláky. Betonová stavba má kruhový půdorys, jenž si lze symbolicky vyložit mnoha způsoby, a rovněž dominantní, 31 metrů vysokou věž stojící v těsné blízkosti. Ta funguje i jako rozhledna a s kostelem ji spojuje lávka. Ve věži zaujme také zvonkohra, skládá se ze 16 zvonů a pro kostel ji vyrobilo slavné rodinné zvonařství Dytrychová.
Dva tipy navíc: Asi dvacet kilometrů odsud se nachází obec Křtiny s poutním chrámem Jména Panny Marie, vystavěném na půdorysu řeckého kříže podle projektu barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. A z Křtin to není daleko do Senetářova, kde od 70. let minulého století stojí kostel sv. Josefa, jenž má připomínat kapli francouzského architekta Le Corbusiera.

Nebe v Neratově

Vesnice Neratov v Orlických horách je už od druhé poloviny 17. století proslulým poutním místem. Původní svatostánek byl v 18. století přestavěný na barokní chrám, který v roce 1945 vyhořel. K jeho postupné obnově začalo docházet od počátku 90. let a dnes je kostel Nanebevzetí Panny Marie známý zejména díky své prosklené střeše; když zvednete hlavu vzhůru, uvidíte nad sebou nebe. Kostel je zajímavý rovněž tím, že se prý nikdy nezavírá.
Tip navíc: Také v kostele sv. Mikuláše z 18. století v obci Petrovice na Ústecku mají částečně prosklenou střechu, přesněji řečeno, jde o prosklený štít a dva metry na každou stranu.

Se skleněným oltářem

Rovněž Dobrá Voda na Šumavě svého času patřila k význačným poutním místům. Kostel sv. Vintíře byl vybudovaný v 18. století v místech, kde stávala dřevěná kaple. Od 50. let minulého století ho využívala armáda, až v 90. letech se začalo vracet jeho poslání. Z původního vybavení se mnoho nedochovalo, postupně se tedy začal obnovovat. A dnes sem lidé jezdí obdivovat zejména skleněnou výzdobu, ostatně sklářství tvoří součást šumavské historie. Proto tu mají i skleněný oltář od výtvarnice Vladimíry Tesařové, která ze skla vytvořila také křížovou cestu, sochu sv. Vintíře a další prvky.
Tip navíc: Když už budete na Šumavě, můžete si udělat zajížďku do obce Stachy, kde mají původně barokní kostel Navštívení Panny Marie přestavěný v pozdně empírovém duchu. Stavba zaujme i opačnou stranou oltáře.

Pražská vzpomínka na Gočára

Kostel sv. Václava ve Vršovicích je údajně prvním svatostánkem u nás, u něhož se využila skeletová železobetonová konstrukce. Architekt Josef Gočár zapojil do hry svah, který se na stavbě odrazil v podobě stupňovitého řešení a prosvětlení pásů oken ve zmiňovaných stupních. Na dnešní dobu je zajímavé, že stavba jednou označovaná jako funkcionalistická, podruhé jako konstruktivistická rychle vyrostla, v roce 1929 se položil základní kámen a následující rok byl kostel vysvěcen.
Tip navíc: Z Prahy to není daleko do Černošic, kde mají moderní modlitebnu Církve bratrské. Autorem je architekt Zdeněk Fránek a na vás zůstává, co si pod jejími tvary představit. Jde o zděnou stuhu, vlnu, nebo jen myšlenku zachycenou v čase?