Dřevo se běžně používá při stavbě a dokončování interiéru domu, stejně jako pro venkovní a zahradní prvky. V interiéru dřevo ohrožují především houby, hmyz a oheň. Ve venkovním prostředí jej může dále poškodit slunce, vlhkost a voda. Impregnace jsou určeny pro všechny typy konstrukčního dřeva. U nás je to především borovice, někdy smrk a dub.

Úloha technické impregnace

Chemické přípravky prodávané jako technické impregnace dřeva se liší rozsahem svého působení. Především chrání před vlhkostí a vodou, protože vlhkost a voda vytvářejí prostředí příznivé pro růst hub, které jsou nejčastější příčinou znehodnocení dřeva. Impregnace mohou dřevo ochránit buď pouze proti jednomu destrukčnímu činiteli, v tomto případě hovoříme o jednofunkčních přípravcích.

Jak stabilizovat dřevo a co je to stabilizace?

Zdroj: Youtube

Ochrana podle napadení

Pokud potřebujete dřevo ochránit proti celému spektru napadení, lze použít multifunkční impregnace. Většina technických prostředků na ochranu dřeva je multifunkčních, např. protipožární přípravky, které obsahují také biocidní a insekticidní látky. Na trhu je však mnoho protipožárních přípravků na dřevo, které nechrání biologicky, a velmi mnoho biocidních impregnací, které nechrání proti ohni.

Technická impregnace

Při ochraně konstrukčního dřeva, které nebude vystaveno působení požáru, např. prvky střešních krovů, podlahové nebo terasové trámy, rámové konstrukce stěn, postačí samotná technická impregnace. Pokud má být konstrukční dřevo opatřeno ochrannou a dekorativní impregnací, lakem, mořidlem, lazurou nebo olejem, lze technickou impregnaci použít jako základní nátěr. Pomůže plně ochránit dřevo před nepříznivými vlivy.

Stupeň ochrany dřeva

Obecně dostupné přípravky mohou chránit dřevo ve třídách použití 1-4. Nejjednodušší technické impregnace zajistí ochranu dřeva ve třídě použití 1. Jedná se o dřevo v interiérech, suché, s maximálním obsahem vlhkosti 20 %. Třída použití 2 je dřevo v interiérech nebo pod střechou, které může být příležitostně vlhké nad 20 %. Dobré technické prostředky na ochranu dřeva pro použití v domácnosti jsou určeny k ochraně dřeva nejvýše ve třídě 3. Jsou určeny pro dřevo ve venkovním prostředí, ale nad zemí, tj. chrání ho před povětrnostními vlivy, houbami a hmyzem v závislosti na složení.

Schody a terasa

K ochraně dřeva používaného na zahradě, např. pro schody, konstrukci přízemní terasy, obruby nebo palubu nad jezírkem, je nutné použít přípravky třídy 4 - které chrání před povětrnostními vlivy a které jsou určeny pro dřevo ve styku se zemí nebo sladkou vodou. Takové dřevo má vlhkost vyšší než 20 %. Upozorňujeme, že třídy použití jsou pouze pomocné a nevztahují se na ochranu dřeva proti ohni.

Zdroj: houseandgarden.co.uk, jwoodscience.springeropen.com