Je možné při rozšiřování domu rozšířit topný systém i bez výměny stávajícího zařízení? Je velmi pravděpodobné, že kvůli potřebě vytápět další prostor bude zapotřebí zdroj tepla s vyšším výkonem, oběhové čerpadlo s jinými parametry nebo potrubí s větším průměrem. Aby se zjistilo, které zařízení bude vhodné, je třeba provést výpočty – což je úkol pro projektanta topného systému.

Opravit, nebo vyměnit?

Může se stát, že dosud používaný kotel má rezervu výkonu a způsob rozvodu potrubí znamená, že použití dalších radiátorů bude mít na provoz stávající části otopné soustavy malý vliv. Odborník to může snadno ověřit, pokud má k dispozici plán domu a výkresy instalace. Pokud je nemá k dispozici, je třeba provést stavební průzkum. Stav staré instalace má také vliv na to, zda je vhodná pro další provoz. Pokud jsou na ní viditelné známky koroze, zařízení je vadné nebo s ním nejste spokojeni, je přístavba domu dobrou příležitostí k jeho výměně.

Jak vyměnit termostatický radiátorový ventil bez vypouštění systému:

Zdroj: Youtube

Oprava instalace a její vylepšení

Pokud vaše soustava funguje gravitačně, tj. nemá žádné oběhové čerpadlo, stojí za zvážení, zda čerpadlo nenamontovat. Pokud všechny radiátory v domě fungují správně (nikde není příliš chladno), není to nutné, ale po rozšíření instalace se situace může změnit a pak by čerpadlo mělo pomoci.

Termostatické hlavice

Pokud na radiátorech nejsou regulační ventily s termostatickými hlavicemi, rozhodně se vyplatí je použít. Umožní snížit náklady na vytápění, protože automaticky přizpůsobí výkon radiátorů teplotě v místnostech a místnosti nebudou přetápěny. Vyplatí se také investovat do kvalitního systému automatické regulace provozu zdroje tepla.

Výměna topného systému

Největšího přínosu lze dosáhnout výměnou starého kotle za moderní zdroj tepla s vyšší účinností. Tímto způsobem lze snížit náklady na vytápění o 20 % i při použití stejného paliva. Značných úspor lze dosáhnout výměnou klasického kotle za kondenzační kotel, který navíc využívá latentní teplo z kondenzace vodní páry ze spalin. Při dodávce stejného množství tepla do systému ústředního vytápění spotřebuje o několik procent méně paliva než moderní nekondenzační kotel.

Tepelné čerpadlo

Za zvážení stojí také výměna kotle za tepelné čerpadlo. Náklady na vytápění pomocí zemního čerpadla nejsou vyšší než u kotle na uhlí a komfort je nesrovnatelně větší. Můžete si také pořídit levnější a snadněji instalovatelné vzduchové čerpadlo, které je dobrou alternativou ke kotli na zemní plyn – zejména tam, kde zemní plyn nepřichází v úvahu. Provozní náklady obou zařízení jsou podobné.

Zdroj: thespruce.com, forbes.com