Tento drobný noční motýl, který často večer naráží do rozsvícených lamp a lustrů, je nechvalně známý především kvůli svým housenkám. Housenky píďalky podzimní totiž dovedou zcela zlikvidovat listoví ovocných stromů. Jak jim v jejich řádění v příští sezoně zabránit?

Nenápadný motýlek dovede potrápit

Samci píďalky obecné jsou motýlci s křídly šedohnědé barvy o rozpětí zhruba 3 cm. Hnědošedé samičky s délkou těla zhruba 1 cm mají křídla zakrnělá, nejsou schopné létat. Samičky právě nyní, na podzim, lezou po stromech a kladou do škvír v kůře vajíčka. Vajíčka v kmenech stromů přezimují a na jaře se z nich vylíhnou zelené housenky s tmavě zeleným pruhem na hřbetě a třemi bělavými pruhy na bocích, známé svým charakteristickým pohybem.

A právě housenky jsou největším nebezpečím, které s tímto motýlkem přichází. Oplývají totiž neuvěřitelným apetitem. Napadají především ovocné stromy, hlavně třešně, meruňky, slivoně, jabloně, ale i listnáče typu dubu, habru, břízy, lípy nebo jilmu. Z větví se spouštějí po vlákně a nechávají se unášet větrem na další části stromu, vlákna i visící housenky jsou dobře vidět i pouhým okem. Spřádají listy i květenství a zdržují se uvnitř smotků. Požírají poupata, květy, pupeny a mladé listy stromů a keřů, troufnou si i na plody. Do listů vykusují nejdříve drobné otvory, které se postupně zvětšují, až z listů zbudou jen „kostry“. Řádění housenek trvá až do června či července, kdy se kuklí, většinou v půdě, kam se spustí po vlákně. Dospělí jedinci se líhnou na podzim.

Jak se s píďalkami vypořádat

K přemnožení píďalky podzimní přispívá vlhké a chladné léto a dlouhý, mírný a vlhký podzim. Horké a suché počasí jim naopak nepřeje. Pokud se nechcete v boji se žravým nepřítelem spoléhat jen na počasí, můžete se spolehnout na přírodní i chemické prostředky.

Mezi přírodní prostředky patří přirození nepřátelé píďalky, tedy zpěvní ptáci, například pěnkavy či sýkory. Ty se živí vajíčky píďalky podzimní, proto je vhodné je na zahradu lákat pořízením budek či krmítek. Přirozeným nepřítelem píďalky jsou i vosy. Další možností je použití bakterie Bacillus thuringiensis, která je obsažena v biologickém pesticidu Lepinox Plus. Postřik se provádí na jaře a účinkuje právě na housenky.

Pomoci mohou i lepové pásy, které zachytí samičky lezoucí na stromy, kde se chystají naklást vajíčka. Tyto pásy se upevňují na kmeny od září do poloviny října a nechají se zde až do poloviny února, poté je nutné je odstranit a spálit. Pásy je potřeba umístit i na kůly nebo jiné opěrné prvky stromů, lep pravidelně kontrolovat a odstraňovat z něj mechanické nečistoty nebo přilepené listy, v případě silného znečištění je nutné pásy vyměnit.

Poslední možností jsou insekticidy, například Explicit Plus, Trebon 10 F nebo Trebon 30 EC.

Zdroje: agromanuál.cz, pasti.cz