Zatímco svobodný člověk o svých financích rozhoduje jen a pouze sám, v manželství to tak jednoduché není. V některých případech je samozřejmě rozhodnutí na soudu, zde vám ale popíšeme typické situace.

Vstup do manželství, když už půjčku máte

Když do manželství s půjčkou již vstoupíte, je jen vaše. Váš partner tak nemá s dluhem nic společného – a to neplatí jen o dluhu, ale také o tom, komu peníze náleží. Během manželství si však vytváříte SJM (společné jmění manželů). Pokud přestanete splácet a dojde k vymáhání dluhu, bude uspokojen z vaší poloviny SJM.

Pokud uzavřete dohodu o zúžení SJM až potom, co si půjčku vezmete, nic na tom nezmění. Z případné exekuce nelze SJM předem vyjmout. Pokud vstupujete do manželství s dluhem a došlo by na jeho vymáhání, bude vše, co pořídíte, dluhem zatíženo. To platí i o nemovitosti.

Částečným řešením pro partnera může být vstup do manželství již se svým majetkem. SJM pak můžete budovat po doplacení vašeho dluhu. Případně se můžete dopředu domluvit na zúžení SJM, pak si vzít půjčku, a pak teprve uzavřít manželství.

Když si půjčujete během trvání manželství a nemáte dohodu o zúžení SJM

V takovém případě je dluh nejen váš, ale také vašeho manžela/manželky. A to i v případě, že o ničem neví. Dluh se totiž vztahuje na celé jmění manželů, což znamená nejen na majetek obou z vás, ale také na vaše příjmy. I na ty se může vztahovat případná exekuce.

Zodpovědnost za dluhy může upravit rozvod – který rozbije SJM. Dlužící člověk pak odpovídá za splácení půjčky jen do výše svého majetku, ten je po rozvodu vypořádán. Pokud se ukáže, že jeden manžel o půjčce toho druhého nevěděl, může vyjádřit svůj nesouhlas písemně – ideálně doporučenou poštou přímo věřiteli.

Pokud se majetek zúží a prokáže se, že k tomu došlo ještě před vzetím půjčky, smí se exekuce týkat jen části SJM, která se týká dlužníka.

Zdroj: finance.cz