Po nainstalování FVE na střechu byste měli mít revizi hned na několik částí. Na FVE, protože ta se stala součástí vašich elektrických rozvodů, které podléhají revizi, a také na hromosvod, protože solární panely musí být také uzemněny.

Ovšem další pravidelné revize nejsou žádnou normou požadovány. Podívejme se na konkrétní normy. ČSN 33 1500 „Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení“ vstoupila v platnost v červnu 1991, čili ta vůbec s FVE zdroji nepočítala. Modernější ČSN 33 2000-6 ed.2 „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize“ v čl. 6.5.2.1 uvádí pro byty, obydlí apod. pouze doporučení, a to 10 let. Dokonce je to v ČSN přesně definováno, že předepsané pravidelné revizní kontroly předepsané nejsou.

Ovšem pro správnou funkci byste měl dělat sám nebo s odborníkem každoroční prohlídku. Nejlepší by bylo, kdybyste vlezl na střechu, všechny panely očistil, dotáhl všechny šrouby na spojích vedení, zkontroloval, že například sponky nejsou moc utažené apod.

DOPLNĚK: Inženýrem Vojtalem jsme byli upozorněni, že dle EN 62446 je nutné provádět elektrorevizi na FV elektrárnách. Při revizi je nutno, pro odhalení možných závad, provést měření jak na straně DC (před střídačem) tak na straně AC (za střídačem). Norma ovšem hovoří o výchozí a pravidelné revizi, ovšem v rámci pravidlených revizí nedefinuje žádné termíny a naopak je nechává na národních předpisech. Tyto předpisy ale jsou v ČR v tomto ohledu tajnosnubné (viz nahoře), takže dle ČSN nemáme žádné národní revizní intervaly.