Pokud vám bude přiznán starobní důchod, bude vám měsíční penze vyplácena dopředu. Věděli jste ale, že zatímco někteří lidé mají mnohem nižší důchod, než by čekali, jiným nemusí být vůbec přiznán?

Žádost o důchod

Pokud jste si mysleli, že dosažením řádného důchodového věku vám automaticky začnou chodit peníze na účet, jste na omylu. O starobní důchod si musíte písemně požádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Důchod si musíte vyřídit vy sami. Požádat o něj můžete i zpětně, důchod je možné doplatit maximálně 5 let.

Podívejte se, jak funguje důchodový systém:

Zdroj: Youtube

Důchod vám nemusejí přiznat

Pokud budete mít mezery v pojištění a vaše doba pojištění bude kratší, než by měla být, tak sice dosáhnete důchodového věku, ale starobní důchod vám nebude přiznán, pokud nesplníte podmínku minimální doby pojištění – což je 35 let.

Řešením může být doplacení potřebné doby formou dobrovolného důchodového pojištění.

Zvyšování důchodového věku

Důchodový věk se v ČR postupně prodlužuje. To znamená, že pokud váš příbuzný narozený v roce 1953 odešel do důchodu v 63 letech, u vás, který jste se narodil v roce 1970, to může být jinak.

Chybějící podklady

O své důchodové záležitosti se starejte dřív než den před podáním žádosti u ČSSZ. Průběh pojištění u ČSSZ si může každý zkontrolovat, případně si můžete nechat zaslat informativní osobní list důchodového pojištění.

Předčasný důchod

Odešli jste do předčasného důchodu a myslíte si, že přechodem do starobního důchodu budete dostávat víc peněz? Není tomu tak – předčasný důchod se z důvodu dosažení důchodového věku nezvyšuje.

Částku, kterou budete pobírat, nezjistíte předem

I když můžete využít orientační důchodové kalkulačky, nikdy nezjistíte předem, kolik peněz budete mít. Výpočtová formule starobního důchodu se totiž každý rok mění.

Zdroj: cssz.cz, kurzy.cz