Manželé mají vůči sobě během manželství vyživovací povinnost. Oběma musí být zajištěna stejná hmotná i kulturní úroveň. Tak to deklaruje občanský zákoník. Pokud má tedy jeden z manželů podstatně nižší příjmy než druhý, může žádat o výživné od druhého manžela. Alimenty lze získat i soudní cestou.

Odbytné a alimenty

Vyživovací povinnost mezi manžely vzniká uzavřením sňatku. Trvat však může i po rozvodu. Výživné nemusí být jen v podobě pravidelných měsíčních dávek, ale může být nahrazeno jednorázovým odbytným. Tak to funguje například mezi lidmi s vysokými příjmy.Takovéto odbytné nebo odchodné může být jen pro bývalého manžela. Nijak to nesouvisí s právem na alimenty pro děti. Ty musejí být placeny v pravidelných měsíčních částkách.

Podívejte se na video o vyživovací povinnosti z pohledu dítěte:

Zdroj: Youtube

Pokud dostane rozvedený manžel místo výživného odbytné, zanikne jeho vyplacením jeho právo na výživné. Právo rozvedeného manžela na výživné zaniká i tehdy, kdy uzavře oprávněný rozvedený manžel nové manželství. Nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství. Nefunguje to tak, že manžel vstoupí do nového manželství s chudým partnerem, ale stále se nechá živit bývalým partnerem.

A co když se bývalí partneři nedohodnou?

Pokud se rozvedení manželé na výživném nedohodnou, může potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud. A to za podmínky, že není schopný živit se sám. A tato jeho neschopnost má původ v manželství nebo s ním souvisí. A také za podmínky, že to lze na povinném manželovi vyžadovat. Soud přihlíží k délce trvání manželství, majetkové a finanční situaci, věku, zdravotnímu stavu, ale i k péči o děti.

Kdo může žádat o výživné po rozvodu?

O výživné může požádat například matka celodenně pečující o dítě, ale i starší žena, která se po dobu manželství věnovala hlavně péči o rodinu a domácnost – a ztratila proto případně kvalifikaci a možnost pracovního uplatnění. Vždy se však musí jednat o objektivní neschopnost uživit se sám.

Kdy lze žádat o vyšší alimenty?

Během rozvodového řízení může být zjišťováno, kdo rozvod zapříčinil. Soud může hledat viníka rozvratu. Manžel, který rozvod nezapříčinil, s rozvodem nesouhlasil nebo mu byla způsobena závažná újma, může navrhnout, aby soud určil alimenty, které zajistí, aby rozvedení manželé měli i nadále stejnou životní úroveň. Jinak se výživné uznává jen v nezbytném rozsahu. Vyšší výživné se uznává maximálně po dobu 3 let. Výživné v běžné výši může být pobíráno delší dobu.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz