Hotové rybníčkové nádrže se prodávají v mnoha variantách, kde si lze vybrat jak z různých velikostí, tak i tvarů, přičemž užitým materiálem je většinou vysoce odolný polyetylen. Před položením nádrže do vyhloubené jámy je potřeba vysypat její dno pískem. Vrstva písku nádrži dodá stabilitu.

Foliované jezírko nabízí nejširší možnost vlastní kreativity. Sami si můžeme rozhodnout o hloubce, velikosti či tvaru jezírka. Během hloubení místa pro foliové jezírko je třeba přesně vymodelovat terén pro bahnité části, mělčiny i hlubokou vodu. Dále je nutné okolo rybníčku vykopat cca 15 cm hluboký příkop, do něhož se následně založí ochranná geotextilie společně s fólií. Tuto fólii je dobré natahovat a modelovat za teplejších dnů, kdy mírně změkne a perfektně se přizpůsobí terénu. Pod fólii je nutné natáhnout ještě netkanou geotextilii, která zabraňuje kořenům a kamenům v poničení fólie.

Zahradní jezírka lze budovat ze dvou typů fólií. První variantou je PE fólie. Její výhodou je nižší cena a jednodušší způsob lepení spojů. Nevýhodou je naopak menší roztažnost především při nižších teplotách, nemožnost spojování a oprav za nízkých teplot a celkově nižší životnost fólie a odolnost vůči UV záření. Druhou volbou je EPDM kaučuková fólie. Jde o vysoce kvalitní, odolný materiál s vynikající pružností a roztažností i za nízkých teplot za poněkud vyšší cenu než u PE fólie. Spojování a opravy jsou prováděny svářením, práce nejsou ovlivněny okolní teplotou. Životnost materiálu je 70 let, běžně poskytovaná záruka se pohybuje kolem 10 let s výjimkou mechanického proražení.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 6/15. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.

Titulní foto: Baobab