První vlna akce Milostivého léta běžela na přelomu roku 2021 a 2022, druhá na podzim roku 2022. Lidé měli šanci zbavit se některých svých dluhů snadněji – ten, kdo zaplatil původní dluh a k tomu poplatek za zastavení exekuce (při první akci 908 Kč, u druhé akce 1815 Kč), nemusel platit sankce a úroky z prodlení.

Kterých dluhů jste se mohli zbavit dříve?

Dlužníci se mohli zbavit dluhů vůči státu, samosprávě a jejich organizacím – energetická společnost ČEZ, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny. Obce mohly odpustit dlužné nájemné z obecního bytu. Muselo se však jednat o dluhy, které vznikly před zahájením Milostivého léta.

Předchozí vlny Milostivého léta se však týkaly pouze dluhů, které byly vymáhány soudními exekutory. Nespadaly do něj tzv. správní exekuce – tedy dluhy, které vymáhají samy úřady a soudní exekutory k tomu nepoužívají. Mezi správní exekuce patří dluhy vůči finanční správě nebo dluhy na sociálním pojištění.

Předchozí řešení však bylo nešťastné. Stát chtěl, aby soudní exekutoři škrtali dluhy a svoje náklady, stát si však neškrtal vůbec nic.

Jak to bude vypadat letos?

A právě poslední vlna Milostivého léta má tento problém napravit. Počítá se s ním na červenec až listopad letošního roku. Návrh byl schválen 25. ledna vládou, která jej pošle do Parlamentu. Nová akce se bude týkat konkrétně ČSSZ, ale také finanční správy. Mimořádné odpuštění a zánik některých dluhů umožní také vězeňská služba.

Kromě fyzických osob budou moct o oddlužení u ČSSZ žádat také právnické osoby (firmy), které mají dluhy kvůli neplacení pojistného na sociálním zabezpečení.

Které dluhy lze „vymazat“?

Vymazat lze jen dluhy vzniklé do 30. září 2022. Pokud dojde ke schválení návrhu (podle očekávání by mělo), budou muset zájemci kontaktovat úřady, zjistit dlužnou částku a tu uhradit. To bude nutné udělat v období mezi 1. červencem a 30. listopadem. Možný bude také splátkový kalendář.

Zdroj: penize.cz, mesec.cz