Na začátku roku 2023 se zvýšila minimální mzda o 1100 Kč na 17 300 Kč hrubého měsíčně v případě, že odpracujete 40 hodin týdně. Hodinová mzda stoupla o 7,4 Kč na 103,8 Kč. A které limity se změnily?

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

Pokud jste byli doposud v evidenci úřadu práce, mohli jste si legálně vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Limit pro tzv. nekolidující zaměstnání se pro letošní rok zvyšuje z 8100 Kč na 8650 Kč. Podmínkou pro to, abyste si tuto částku mohli vydělat, je to, že nepobíráte podporu v nezaměstnanosti. Pokud ji pobíráte, nemůžete si přivydělat nic.

Uchazeč o zaměstnání si může přivydělávat formou pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Formou dohody o provedení práce nikoliv.

Školkovné

Sleva za umístění dítěte umožňuje jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje prokazatelně vynaložené za mateřskou školu nebo podobné zařízení péče o děti v předškolním věku. Sleva se zkráceně nazývá školkovné – za celý rok může dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok si můžete odečíst 17300 Kč, zatímco za rok 2022 to bylo 16200 Kč.

Daňový bonus u slevy na dítě

Ačkoliv běžné slevy můžete odečíst od daně jen do výše vypočtené daňové povinnosti, u zvýhodnění na vyživované dítě můžete využít i daňový bonus.

Jedná se o situaci, když se po odečtení slevy dostanete do minusu – nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. Vzniklý rozdíl se promění v bonus. Nejen že nezaplatíte daň, ale navíc něco získáte.

A kdo může daňový bonus uplatnit? Jen ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy. Zatímco pro rok 2022 je to 97200 Kč, pro rok 2023 je to 103800 Kč.

Zdanění důchodu

Důchody jsou osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jen v případě, že váš roční příjem ze všech přijatých důchodů přesáhne 36násobek minimální měsíční mzdy. Zatímco v roce 2022 to bylo 583200 Kč, v roce 2023 je to 622800 Kč.

Zdroj: finance.cz, mpsv.cz