Tohle je ovšem tak ohromné téma, že by se z toho dala napsat celá kniha. Těch je na trhu už několik. Ovšem ne všechny pamatují na všechno. Velmi často se řeší, jak postavit toaletu, jaký druh vany, sprchy, jaké nájezdy, ale už se často nediskutuje to, jak má být například široká chodba, jak velké má být zádveří, jak vysoko mají být okna apod.

O dané problematice jsme už psali v několika článcích. Ty hlavní jsou zde:

Související články

Pokud by bylo zapotřebí z nějakého důvodu dělat výškově rozdělený dům, je možné se také zajímat o výtahy a plošiny. I o nich jsme tu už měli články. První z nich rozebíral výtahy a plošiny z obecného hlediska, druhý pak už velmi konkretizoval.

Ale když jsme zmínili ty knihy, tak bychom měli na některé upozornit. V nakladatelství Grada například v roce 2010 vyšla kniha Budovy bez bariér od dvojice autorů Šestáková Irena a Lupač Pavel. Dobrá je i kniha z vydavatelství Era z roku 2006 Bydlení pro seniory od Dagmar Glosové a kolektivu. Ve stejném vydavatelství vyšla kniha Bezbariérové stavby od Heleny Šnajdrové a vyloženě technické normy a specifikace pak můžete získat z publikace Bezbariérové užívání staveb od Renaty Zdařilové, která vyšla v rámci ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Normy pro bezbariérové bydlení:

Mail od našeho čtenáře obsahoval také žádosti o kontakty na firmy, které mají typizované stavby určené pro bydlení s vozíčkáři. Bohužel v současné době o žádné takové firmě nevíme. Ovšem drtivá většina firem, zabývajících se stavbou typizovaných domů, je schopna upravit projekty pro takové potřeby.

Zeptali jsme se osoby nejpovolanější na téma dům pro tělesně postižené a katalogové domy – Vlastimila Makovce, obchodního ředitele firmy ATRIUM. „Bydlení pro handicapované jde udělat prakticky z jakéhokoli typového domu. Neznám stavební firmu, která by se specializovala pouze na bydlení pro klienty s handicapem. Je ale potřeba velmi individuálně probrat veškeré požadavky daného klienta a podle toho navrhnout opatření. Co se týká vozíčkářů, tak lze říci, že je potřeba splnit několik základních parametrů: dům navrhnout ideálně jako přízemní, naprojektovat nájezdové rampy k vnějším dveřím, dostatečné šířky průchodů mezi místnostmi, dostatečnou výšku kuchyňské linky a úložných prostor, prostor v koupelně a na toaletě apod. Projekční oddělení každé kvalitní firmy si s takovýmto zadáním musí poradit, a pomoci tak klientovi nejen s realizací, ale zejména s návrhem domu."

Samozřejmě, že využití architekta je v tomto případě ale mnohem výhodnější variantou.

Jak vidíte, jde o velmi náročnou technickou problematiku. Příště se pokusíme například definovat, jak správně vyřešit vstup do domu, a to jak z ulice, tak i od automobilu apod. V dalším dílu se podíváme na pohyblivost vozíčkáře uvnitř budovy a pak zamíříme k dalším konstrukčním řešením velmi důležitým pro každodenní pobyt v interiéru.