V našich článcích o nedostatečném tlaku vody v domě nebo o tom, jaké vodovodní trubky se dnes používají, jsme narazili společně se čtenáři na několik nedostatečných vysvětlení, která je třeba ozřejmit. Jde o systémy čerpání vody a jejich jednotlivé části. Pojďme se tedy podívat, jaké případy mohou nastat a co je k nim zapotřebí. Podklady nám k tomu dodali odborníci ze společnosti Pumpa.


Odvádění splaškové vody pomocí čerpacího agregátu umístěného před domem v zemi

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné mimo dům. Hodí se pro odčerpávání a akumulaci drenážních a povrchových vod, jakož i odpadních vod z obytných budov a průmyslových provozů. Čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylénu a můžou být vybaveny buď jedním, nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak zajistí řídicí jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací armaturu (4).


Odvádění splaškové vody pomocí čerpacího agregátu umístěného ve sklepě

Odvádění splaškové vody z domu je možné realizovat pomocí přečerpávacího zařízení (1) umístěného přímo v domě. Hodí se pro čerpání odpadních vod a kapalin obsahujících pevné složky, jako např. vláknité příměsi, zbytky textilií a fekálie, které vykazují hodnotu pH 4 až 10. Hodí se pro čerpání kapalin o teplotě 0 až +40 °C, krátkodobě až +60 °C. Čerpací stanice jsou vybaveny jedním nebo dvěma čerpadly a akumulační vzduchotěsnou nádrží. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (2). Z důvodu případného servisního zásahu je také nutné instalovat na výtlačné potrubí uzavírací šoupě (3).


Odvádění splaškových a znečištěných vod z míst položených pod úrovní kanalizace

V místech, z nichž nemůže být odpadní voda odváděna do kanalizace přirozeným samospádem, je vhodné použít tyto malé čerpací stanice (1). Je možné je zapojit přímo za WC a dále do nich přivést odpadní vodu z umyvadla, sprchy, bidetu, nebo z pračky či myčky. Dodáváno je provedení i pro závěsné WC a provedení pro připojení jen např. umyvadla (bez WC). Nádrž je vyrobena z lehkého plastu se snadno čistitelným povrchem. Při správné instalaci pracuje čerpací stanice zcela automaticky a nevyžaduje žádnou údržbu.


Odvádění vody ze sklepních prostor

Odvádění vody z prostor, které jsou ohroženy zaplavením, z garážových vjezdů a sklepních vchodů, nebo i z umyvadel, sprch a podobně, je možné realizovat pomocí čerpací stanice (1) umístěné pod úrovní suterénu domu (dodává se i v nadúrovňovém provedení). Čerpací stanice jsou vyrobeny z odolného plastu a můžou být vybaveny buď jedním, nebo dvěma čerpadly (2). Spolehlivý provoz pak může zajistit řídicí jednotka. Při instalaci čerpací stanice je nutné zajistit její ochranu proti zpětnému toku čerpané kapaliny pomocí zpětné klapky s koulí (3).


Schéma dešťového kolektoru

Se zvyšující se cenou vody dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost i jiné aplikace. K tomuto účelu je možné použít komponenty systému na využití zachycených dešťových vod. Základem systému je sběrná retenční nádrž (6), do které je zachycována dešťová voda po předčištění v oddělovači nečistot (5). Proti přeplnění je nádoba osazena bezpečnostním přepadem, který se zaústí do kanalizace. Do akumulační nádrže lze pak osadit potrubí nebo hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1), nebo přenosné čerpadlo (4). Také lze do nádrže instalovat ponorné čerpadlo (3). Pro bezproblémový chod čerpadel je nutné jistit je před chodem na sucho (např. plovákovým spínačem, presscontrolem, pomocí ponorných sond nebo lze zakoupit kompaktní automaty s integrovaným hlídáním hladiny a ochranou proti chodu na sucho). Tyto aplikace lze i kombinovat podle možností využití dešťových vod.


Schéma zvyšování tlaku

V případě, že je objekt (např. dům) napojen na vodovodní řad s nedostatečným tlakem, je pro zvýšení tlaku nutné použít zařízení na zvyšování tlaku vody. Přímé napojení na vodovodní síť je možné použít pouze se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku (2) a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, kterým může být domácí vodárna, kompaktní automat (1), nebo automatická tlaková stanice.

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením je nutné použít oddělovací beztlakovou nádrž, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. Z této nádrže je pak objekt zásobován vodou pomocí domácí vodárny, kompaktního automatu, nebo zařízením na zvyšování tlaku. V obou případech je nutno chránit čerpadlo před suchoběhem.


Schéma čerpadla do studny

Pro čerpání vody ze studny z hloubky větší než 8 m použijeme ponorné čerpadlo určené do studny (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětným ventilem (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4) tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve studni a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač. Plovákový spínač může být součástí některých typů čerpadel.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.


Schéma čerpadla do vrtu

Pro čerpání vody z vrtu použijeme ponorné čerpadlo určené do vrtu (1), které v kompletu s ochranou před suchoběhem (3), zpětným ventilem (2), tlakovou nádobou (7) s manometrem (5) a tlakovým spínačem (6) nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře (4) tvoří domácí vodárnu. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody ve vrtu a v případě, že máme nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve vrtu.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.


Schéma domácí vodárny

Pro čerpání vody ze studny z hloubky do 8 m můžeme použít kompletní domácí vodárnu. V samotné studni je pak umístěn sací koš se zpětnou klapkou (1,2) a případně ochrana před suchoběhem. Domácí vodárna je složena z čerpadla (3), tlakové nádoby s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na tzv. pěticestné armatuře. Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutu) pod nastavený zapínací tlak tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku. Při nedostatku vody a v případě, že máme ve studni nainstalovanou ochranu před suchoběhem, spínací zařízení čerpadlo vypne a ochrání jej před poškozením. Spínací zařízení ochrany před suchoběhem potom čerpadlo nedovolí sepnout dříve, než je dosaženo dostatečného množství vody ve studni. Jako ochranu před suchoběhem můžeme použít buď ponorné sondy, nebo plovákový spínač.

Pro bezproblémovou funkci systému je vždy nutné dodržet správné nastavení tlaku vzduchu v expanzní nádobě, který má být o 0,2 baru nižší než zapínací (spodní) tlak na tlakovém spínači. Tento tlak je nutno nastavit v suchém stavu nádoby, tedy před vlastní montáží do systému.


Schéma ruční pumpy

Ruční čerpadla jsou určena k čerpání vody z hloubek až 30 m. Hloubka studny pak určuje typ ručního čerpadla a pracovního válce. Standardní vybavení kompletu s ruční stojanovou pumpou (3) tvoří sací koš se zpětnou klapkou (1), pracovní válec (2), odvodnění (5) a spona s klíny (4). Dále je pracovní válec (2) spojen se sacím košem (1) 5/4“ trubkou (7) a s ruční pumpou (3) 6/4“ trubkou (6), ve které je zároveň táhlo, které zprostředkovává přenos mezi pákou ruční pumpy (3) a pístem pracovního válce (2).

Pro čerpání vody z hloubek menších než 8 m můžeme použít ruční pumpy typu NP, nebo LILA, u kterých je pracovní válec součástí samotné pumpy.

Zdroj: Pumpa