Do manželství bychom měli vstupovat z jiných pohnutek, než jsou peníze, přesto není ekonomická stránka v manželství zanedbatelnou záležitostí. A je dobré vědět, jak zákon na majetek v manželství nahlíží.

Co spadá do společného jmění manželů

Společné jmění manželů neboli známé SJM vzniká automaticky okamžikem uzavření manželství. Jeho součástí je to, co manželé získali v době trvání manželství a má majetkovou hodnotu. Do společného jmění manželů tak patří i mzda, kterou oba či jeden z manželů po svatbě dostávají, nebo zisky z výlučného majetku. To znamená, že pokud má jeden z manželů například byt, který zdědil či ho měl ještě před svatbou, a tento byt proto není součástí SJM, ale v době trvání manželství ho pronajímá, tak zisk z pronájmu už je součástí SJM.

Co nespadá do společného jmění manželů

  • věci sloužící osobní potřebě (např. oblečení a hygienické potřeby)
  • majetek, který jeden z manželů nabyl darem nebo zdědil (pokud ovšem dar nebo dědictví není výslovně určeno oběma manželům do SJM)
  • vše, co jeden z manželů získal jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (například bolestné vyplacené po autonehodě, při nemoci z povolání apod.)
  • vše, co jeden z manželů získal právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například manžel prodá auto, které měl ve svém výlučném vlastnictví, a za tyto peníze si pořídí nové – i nové auto bude ve výlučném vlastnictví)
  • vše, co jeden z manželů získal náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku

Dluhy v režimu SJM

Společné jmění ovšem nezahrnuje jen pozitiva, ale i méně příjemné věci, jako jsou dluhy. Pokud si tedy manželé vezmou společně půjčku či hypotéku, i ty se stávají součástí SJM. K tomu, aby vznikl společný dluh, ovšem stačí, pokud si půjčku vezme jen jeden z manželů, musí to ale být na běžný provoz domácnosti. Pokud by si jeden z manželů vzal bez vědomí druhého půjčku například na luxusní automobil nebo šperk, jde takový dluh výhradně za dotyčným. Do společného jmění manželů také nespadá dluh, který vznikne v souvislosti s výlučným majetkem jednoho z manželů.

SJM lze upravit předmanželskou smlouvou

Pokud nechcete z nějakých důvodů v manželství SJM uplatňovat, můžete ještě před sňatkem uzavřít předmanželskou smlouvu, ve které si určíte, že budete mít v manželství majetek i případné dluhy oddělené. Stejně tak lze SJM po dohodě obou manželů zúžit či zrušit i v průběhu manželství a majetek vypořádat jinak.

Zdroje: dostupnýadvokát.cz, cs.wikipedia.org