To nejdůležitější na stavbě, ať už stojí jen základy, holé zdi bez střechy, nebo zastřešená stavba s okny, je izolovat ji od vody. Voda je největší nepřítel, protože ve spojení s mrazy může všechno zničit. Je to tedy základní požadavek.

Další důležitý aspekt je doba zazimování. Zazimovat se musí předtím, než začnou první mrazy. Pokud to nestihnete, ponechte dům do povolení mrazů, a až bude zase nad nulou, nechte pár dní dům „prodýchat“ a pak zazimujte.

Veškerý nasákavý stavební materiál musí být zakrytý a na podložce (například na paletách), jinak ho budete moct na jaře vyhodit.

Poslední hromadnou radou je pojištění. I rozestavěná stavba a materiál mohou být pojištěny, a to proti krádeži i zničení. Ovšem spíš než řešit ukradený materiál a pojistku, je přece jen vhodnější mít materiál zabezpečený.

Hrubá nezastřešená stavba

V této fázi si můžeme představit hotovou základovou desku anebo zastropené první patro s vyzděným zdivem do různých výšek. Zabudovaný či uskladněný materiál je důležité ochránit před deštěm. Ideální způsob je vyzděné zdivo zakrýt asfaltovým pásem s přesahem zhruba 10 cm na každou stranu. Následně je potřeba asfaltový pás dostatečně přitížit a zajistit proti sfouknutí. Můžete použít i igelit, ale u něj je dost velká pravděpodobnost, že se při větru někde nadzvedne. Stejně tak je důležité přikrýt i základovou desku, protože beton by se mohl začít loupat. Opět je důležité zakrytí dostatečně zatížit.

Zeď ale může vlhnout i zespodu. Proto se na spodní šár používají impregnované soklové cihly. Pokud není použita soklová cihla, je možné provést náhradní řešení pruhem asfaltového pásu, kterým se vytvoří vnitřní sokl. V případě, že má stavba již stropní konstrukci, je ideální na ni ještě vyzdít jednu řadu soklových cihel, které zajistí, že z desky nebude na různých místech stékat voda na zdivo pod ni,” radí za značku cihel Porotherm Jiří Dobiáš.

Hrubá stavba se střechou

Samozřejmě, že nejlepší variantou je zcela dokončená střecha, ale ne vždy se to povede. Je tedy dobré mít střechu opět zakrytou, především krovy, které by mohly nabobtnat a zkroutit se. Také pokud je použita DHV fólie, je třeba střechu zakrýt. „Střechu pouze se zateplovací fólií DHV doporučují naši odborníci na střešní krytiny Tondach zakrýt do jednoho měsíce, maximálně do tří. V případě ukončení střechy ve fázi s DHV fólií bez střešní krytiny je doporučené střechu zahalit ještě vhodnou plachtou. Odrážené denní světlo může zespodu také negativně působit na DHV fólie,“ říká vedoucí produktového managementu ve společnosti Wienerberger Jiří Dobiáš.

Extrémně důležité je před zimou upravit okapové svody. Ty by neměly vodu pouštět pod základy, ale co nejdál od domu.

Pokud je dům sice se střechou, ale bez oken a dveří, je lepší tyto otvory utěsnit, aby dovnitř nenavál sníh. Samozřejmě, že to není nutností, pokud budete pravidelně na stavbu docházet a sníh vyhrabávat ven.

Předčasně užívaná stavba

Je možné, že stavba už má střechu, okna, dveře a třeba i vnitřní rozvody. Přes zimu se pak dokončují další vnitřní instalace, jako jsou omítky, suchá výstavba, rozvody apod. V případě, že je sem zavedena již voda, je důležité ji buď ze systému vypustit, přidat nemrznoucí směsi nebo dům temperovat. To je důležité, pokud se uvnitř stále pracuje s mokrými procesy. Vodoměry, šachty a průduchy izolujeme polystyrenem.

Zdroj: Ceskestavby.cz, Wienerberger