Kdy musíte mít licenci Energetického regulačního úřadu na vaši FVE a co to obnáší? Má to jen nevýhody nebo i nějaké výhody?

Výkon

Do 10 kWp není třeba licence Energetického regulačního úřadu. Majitelé fotovoltaik nad 10 kWp už se stávají podnikateli v energetice. Z toho vyplývá, že potřebují licenci od ERÚ a také živnostenské oprávnění. U velikosti nad 20 kWp se navíc přidává ještě stavební povolení.

Daně

Do 10 kWp je každý výrobce elektrické energie osvobozen od daní dle § 10, což jsou tzv. ostatní příjmy. Ovšem je tu standardní omezení z tohoto zákona, které limituje tento výdělek hranicí 30 000 korun. Takže pokud je fotovoltaická elektrárna do 10 kWp a úhrn příjmů není vyšší než 30 000 Kč, není třeba podávat daňové přiznání. Při licenci nad 10 kWp už jde o výdělek a je zapotřebí výnosy danit.

Účetnictví

S daněmi také souvisí potřeba vedení účetnictví při FVE nad 10 kWp. Tuto povinnost dle daňových zákonů nelze pominout. S vedením účetnictví však také vznikají možnosti elektrárnu odpisovat a proti příjmům vynakládat přiměřené výdaje. Plátci DPH mají možnosti si odečíst DPH při pořízení fotovoltaické elektrárny.

Odvody

Stejně jako v předchozím bodě je i oblast odvodů rozdělena mezníkem 10 kWp. Pod touto hranicí se nemusí platit odvody na ČSSZ ani na zdravotní pojištění, nad ní už tato povinnost vzniká.

Odbornost

Bohužel pro udělení licence při výkonu nad 20 kWp vyžaduje ERÚ odbornou osobu. Pokud je někdo ekonom a na stodolu si chce nechat namontovat FVE o výkonu 21 kWp, licenci nedostane. Pro výrobu elektrické energie do instalovaného výkonu 1 MW musí být žadatel o licenci vyučen v oboru a mít min. 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě (tuto rekvalifikaci a osvědčení lze získat u Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů). Pokud člověk toto nesplňuje, musí najít někoho, kdo bude jeho odpovědnou osobou a bude splňovat výše uvedené předpoklady.