Před nedávnem jsme měli článek o napojení tepelného čerpadla na staré rozvody vytápění s radiátory. Náš čtenář ale chtěl vědět víc.

„U klasického ústředního topení se počítá s tepelným spádem 20 °C (např. 70/50). U kotlů na pevná paliva je tento spád konstantní (za předpokladu rovnoměrného topení), u plynových kotlů s čerpadlem nebo bez čerpadla se mění podle toho, jak pauzuje kotel, nebo jak má nastaveno doběh čerpadlo. Vliv má také tepelná setrvačnost kotle a potrubních rozvodů a tepelná setrvačnost radiátorů. Litinové radiátory do značné míry překrývají pauzy kotle, plechové a trubkové žebříky podstatně méně. V praxi to prakticky nikdo neřeší, ale při výměně za tepelné čerpadlo může nastat úplně jiná situace. Tepelné čerpadlo může pauzovat, nebo může pracovat kontinuálně s regulací výkonu. Rozhodování o typu čerpadla a max. dosahované teplotě ovlivňuje také, zda je čerpadlo použito také pro ohřev TUV, kdy je potřeba vyšší teplota topné vody. Zajímá mne, zda tyto změněné podmínky při výměně zdroje a ponechání stávajících rozvodů a radiátorů, resp. zařízení na ohřev TUV, (u rekonstrukcí asi nejčastější řešení) projektanti a výrobci tepelných čerpadel řeší při návrhu a realizaci, a jak. Věřím, že tento problém bude zajímat většinu vašich čtenářů, kteří uvažují o změně topení, a také ty, kteří už změnu provedli.“

Při záměně kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo je potřeba posoudit, zda topný systém bude vyhovovat novému zdroji, případně jak velké zásahy mohou být nutné. To je jeden z důvodů, proč doporučujeme tepelné čerpadlo kupovat od odborné firmy se zkušenostmi. Obecně lze moderní tepelná čerpadla regulovat snáze a přesněji než kotle na tuhá paliva, tedy i teplotní spád je možné lépe hlídat. Tepelné čerpadlo nemusí pauzovat, provoz je plynulý. To, že je u moderních zdrojů vytápění vhodné udržovat nižší teplotní spád, je dané jejich vyšší účinností - úspornějším provozem - při nižší teplotě výstupní vody. A protože platí, že stejný topný výkon bude u teplotního spádu 50/40 jako u 55/35, je výhodnější zvolit nižší teplotní spád a nižší teplotu výstupní vody.

Problém s náhradou kotle na tuhá paliva tepelným čerpadlem by mohl nastat u takových topných soustav, které byly navrženy na nepřerušený provoz kotle zároveň s vysokou teplotou vody a velkým teplotním spádem. Starší topné systémy v rodinných domech stavěné pro manuální přikládání jsou obvykle vhodné pro tepelná čerpadla, protože byly dimenzované na zátop několikrát za den. Topilo se ráno a pak po návratu z práce. Pokaždé muselo být možné dům vytopit v krátké době, a proto při výměně za kontinuální topení tepelným čerpadlem topné systémy obvykle vyhovují.

Odpovídá Oto Hanus, technický ředitel společnosti Acond.

redakce@dumazahrada.cz

Pokud máte nějaké dotazy, pošlete nám je do redakce na mail redakce@dumazahrada.cz. Pokud budeme sami vědět, rádi je zodpovíme, nebo pošleme některému z odborníků.