Ke zpřísnění energetických požadavků na novostavby došlo na začátku letošního roku – jde o poměrně výrazné změny, i když se podmínky postupně měnily i v předchozích letech. A čeho se budou nová pravidla týkat?

Budovy s téměř nulovou spotřebou

Zatímco energetický standard „budov s téměř nulovou spotřebou“ (zkratka nZEB z anglického: nearly zero energy buildings) platí již od 1. září 2020, od 1. ledna 2022 došlo k ještě většímu zpřísnění. Pro splnění standardu již nestačí pouze kvalitní tepelná izolace, nyní je třeba počítat také s určitým podílem energie z obnovitelných zdrojů, v našem případě ze slunečního záření. Dále je třeba počítat s využitím řízeného větrání s rekuperací. Namísto topení tuhými palivy je i nadále podporováno vytápění plynem. Ideálním řešením je pak využití tepelného čerpadla.

Elektřina nemůže být primárním zdrojem tepla

Opatření mají znamenat další krok na cestě ke stavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zatímco topení plynem, tepelným čerpadlem, ale i kotlem na pelety bude v pořádku, o něco složitější to bude s využitím elektřiny, kterou sami nevyrobíte.

Limity pro nízkoenergetickou a pasivní stavbu

Každý nově postavený dům musí odpovídat požadavkům na nízkoenergetickou stavbu. Při splnění přísnějších požadavků se váš dům může stát pasivním. Velkou roli zde hraje spotřeba energie na veškerý provoz.

  • Nízkoenergetické stavby mají limit 5 kWh/metr čtvereční/rok.
  • Pasivní stavby mají limit 15 kWh/metr čtvereční/rok.

Zateplení obálky budovy je nutnost

Pokud se pouštíte do rekonstrukce staršího domu, tato pravidla se vás nedotknou. I nadále pro vás bude platit nutnost splnit minimální požadavek na zateplení obálky budovy (tloušťka tepelné izolace je předepsaná) – tomu vyhovuje téměř jakékoliv technické řešení.

Normou stanovená optimální tloušťka izolace pro novostavby s 30 cm tlustými zdmi se liší podle použitého materiálu: pro keramické tvárnice to je 18 cm a pro pórobetonové tvárnice 16 cm. U panelových domů nebo domů postavených ze starších typů cihelného zdiva je to dokonce přes 20 cm.

V současnosti dosahují tepelné izolace u pasivních domů tloušťky 20 až 30 cm u obvodových stěn, 30 až 40 cm u střešních konstrukcí a 20 cm u podlah.

S čím je třeba počítat?

U novostaveb je třeba pracovat s vyšším podílem obnovitelné energie. Nebo bude třeba budovu doplnit systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Rekuperace je však v současnosti dost běžná, a proto není problém na ni při stavbě myslet.

Na tyto požadavky bude nutné myslet již při plánování stavby domu – energeticky méně náročná je jednoduchá dispozice domu, musíte počítat s návrhem oken z pohledu na jejich velikost, orientaci na světové strany, technické vlastnosti.

Zdroj: ceskestavby.cz, avmi.cz, pasivnidomy.cz