Prodlužovačky jsou určené pro krátkodobé použití přívodu elektřiny ke spotřebiči. Fakticky ale to, jak dlouho vydrží, závisí na jejich kvalitě, zatížení, způsobu uložení i používání.

Kontrolujte je

Prodlužovačky, které jsou zapojené a někde léta leží bez toho, že byste je kontrolovali, můžou být nebezpečné. Stejně jako ty, které neustále rozmotáváte, smotáváte či někam natahujete, aniž byste je občas zkontrolovali. Když se některá část kabelu nadměrně zahřívá, obvykle poblíž zásuvky či zástrčky, jde o signál, že není něco v pořádku.

Jak se rozebírá nerozebiratelná prodlužovačka:

Zdroj: Youtube

Co je nejhorší

Pokud se poruší izolace vodičů uvnitř, třeba když popraská, zpuchří nebo ji nechtěně prorazíte. Pak stačí kabelem zahýbat, holé vodiče se dotknou, vyšlehne jiskra a vypadne jistič. To v lepším případě. Je-li místo skryté a v blízkosti něco snadno hořlavého, určitě to vzplane.

Jak s nimi zacházet

Nesvinujte prodlužovačku v krátkých smyčkách. Když ji navíjíte na pevný předmět, kabel neutahujte silou. I na bubnu by měl být volnější. Nenechávejte ji v nepřehledném chumlu nebo zauzlovanou.

Přes roh ji ohněte obloukem, nikoli v ostrém úhlu. Kabel příliš nekruťte, třeba při práci s ručním přístrojem. Neohýbejte ji silou přes ostré předměty, například hranu stolu. Chraňte ji před stykem s vodou, hlavně obě koncovky. Nenatahujte ji nikam, kde byste ji mohli skřípnout, třeba dveřmi či nohou nábytku.

Je tak dobrá, jak dobrý je nejslabší článek

Jestliže je na zásuvce značka 10/250 a na zástrčce 16/250, berte v potaz nižší údaj. Čili 10 ampér na 250 voltů (v bytě máme 230 V). Můžete zapojit spotřebič o příkonu 2300 W (například žehličku a televizi), nikoliv však 3680 W (třeba žehličku, fén a přímotop), jak by odpovídalo zástrčce. Při nákupu proto zkontrolujte značky obou koncovek. Někdy bývá uvedeno 10–16/250.

Trochu zmatku

Ale i když je na obou koncovkách 16/250, kabel bývá deklarovaný pro 10 ampér – je na něm vlys nebo potisk 3G1.0mm2. Což lze přečíst, že uvnitř jsou tři samostatně izolované vodiče o průřezu 1 mm2. Každý vodič v prodlužovačce je zpravidla spletený z mnoha tenkých měděných drátků, které dají dohromady určitý průřez (plochu v řezu). Obecně platí, že měď o průřezu 1 mm2 přenese proud 10 A, kabely pro proudy 16 A potřebují 1,5 mm2.

Co z toho vyplývá?

Prodlužovačku byste měli kupovat podle toho, k čemu ji chcete používat. Deset ampér jako nejslabší článek v pohodě stačí pro běžné spotřebiče, ale hodláte-li zapojovat ty energeticky náročnější, zkuste najít prodlužovačku s kabelem označeným 3G1.5mm2. Na některých vícečetných zásuvkách (pejscích) bývá uvedený maximální příkon (například 2300 W), který prodlužovačka snese.

Pozor na propojování

Pokud spojujete dvě a více prodlužovaček, může být nejslabším článkem právě jejich spojení – obvykle tehdy, když se kovové svorky zásuvky a kolíky zástrčky nedotýkají dostatečně velkou plochou. Zkrátka jedna delší prodlužovačka je lepší než několik kratších.

Další praktické rady a doporučení o prodlužovačkách do interiéru i exteriéru vám nabídneme za týden.

Zdroj: časopis Receptář