Už jste připraveni na letošní podání přehledů o příjmech a výdajích? Pokud ne, nezoufejte, máme pro vás všechny potřebné informace, které vám pomohou zvládnout tuto povinnost s minimálním stresem. Postupujte takto.

Termíny pro podání daňových přiznání a přehledů o příjmech a výdajích

Zdroj: Youtube

Nejprve se podíváme na termíny podání daňového přiznání za rok 2023. Ty se liší podle toho, jak daňové přiznání podáváte:

 • Listinné podání: do 2. dubna 2024 (úterý).
 • Elektronické podání: do 2. května 2024 (čtvrtek).
 • Podání s daňovým poradcem/nařízeným auditem: do 1. července 2024 (pondělí).

Elektronická forma podání je nejen pohodlná, ale pro vlastníky datových schránek i povinná. Na to nezapomínejte. A jak je to s podáním přehledů o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)?

Termíny pro podání přehledů na ČSSZ jsou následující:

 • 2. května 2024: pokud bylo daňové přiznání podáno včas,
 • 3. června 2024: prodloužená lhůta pro elektronické podání po 1. dubnu 2024,
 • 1. srpna 2024: podání po 1. dubnu 2024 s daňovým poradcem.

Elektronický přehled můžete vyplnit na ePortálu ČSSZ.

A co podání přehledů na vaši zdravotní pojišťovnu?

Termíny pro podání přehledů na zdravotní pojišťovnu jsou následující:

 • OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2023 – podávají přehled OSVČ do 8. 4. 2024.
 • OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – podávají přehled OSVČ do 2. 5. 2024.
 • OSVČ, které nepodaly daňové přiznání do 2. 4. 2024 a následně ho do 2. 5. 2024 podaly elektronicky – podávají přehled OSVČ do 3. 6. 2024.
 • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce – podávají přehled OSVČ do 1. 8. 2024.
 • OSVČ, které byly po celou dobu podnikání v roce 2023 přihlášeny v režimu paušální daně a splnily jeho podmínky, přehled nepodávají. 

O tom, v jaké formě musíte podat přehled na zdravotní pojišťovnu, rozhoduje to, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. O konkrétních způsobech se informujte na webových stránkách daných institucí.

Sankce za pozdní podání nebo neodevzdání přehledů

Pokud přehled neodevzdáte včas, můžete očekávat požadavek na jeho dodání a případnou pokutu až 50 000 Kč.

Jak se liší výše pojistného dle zisku za rok 2023?

Osoby samostatně výdělečně činné musí odvádět povinné sociální a zdravotní pojištění. Výše pojistného se odvíjí od zisku a typu daňového režimu.

Podání přehledů o příjmech a výdajích není pro OSVČ vždy nejjednodušším úkolem. Důkladné dodržení termínů a správné vyplnění dokumentů vám však může ušetřit spoustu času, peněz a nepříjemností.

Zdroj: finance.cz, finmag.cz, eportal.cssz.cz

Související články