Novela zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. přináší kromě změn ve výši důchodového věku a změn ve výpočtech důchodů i zmírnění pravidel u tzv. odložených důchodů. Tato změna přinese úlevu především těm, kteří nezískali potřebnou dobu aktivní účasti na důchodovém pojištění nebo náhradních dob.

Co je odložený důchod a kdo na něj má nárok?

Odložený důchod je určený pro osoby, které nesplňují požadovanou dobu pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. Pro získání nároku na starobní důchod musí žadatel dosáhnout důchodového věku, který je v současnosti stanoven na 65 let, a zároveň musí splnit podmínku minimální doby pojištění, která činí 35 let. Pokud však tato podmínka není splněna, existuje alternativa v podobě odloženého důchodu.

Podívejte se na 5 pravidel, díky nimž ušetříte:

Zdroj: Youtube

Pravidla odloženého důchodu se zmírní

Dosud platí, že nárok na odložený důchod vzniká těm, kteří dosáhli věku alespoň o 5 let vyššího, než je jejich důchodový věk, a mají minimálně 20 let pojištění v kombinaci příspěvkových a nepříspěvkových dob nebo 15 let čistě příspěvkových dob. Novela zákona nyní přináší zmírnění této věkové podmínky.

Nižší věková hranice pro odložený důchod

Jednou z nejdůležitějších změn je snížení věkové hranice pro nárok na odložený důchod. Nově by mělo stačit, pokud pojištěnec dosáhne věku alespoň o 2 roky vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Tato změna umožní dřívější odchod do důchodu pro ty, kteří nesplňují potřebnou dobu pojištění.

Jak zjistit svůj důchodový věk?

Důchodový věk pro muže narozené mezi lety 1936 až 1971 je stanoven v tabulkové příloze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pro výpočet můžete také využít online kalkulačky důchodového věku. Pro muže narozené po roce 1965 je aktuální důchodový věk stanoven na 65 let, ale plánované reformy mohou tento věk zvýšit nebo snížit.

Kdy se změny začnou uplatňovat?

Pokud projde důchodová reforma celým legislativním procesem, měla by nová pravidla začít platit od 1. ledna 2025. Doba čekání na nárok na odložený důchod by se tak zkrátila ze současných 5 let na 2 roky. Pokud by dvouletá věková podmínka byla splněna přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy, nárok na odložený starobní důchod vznikne ode dne nabytí účinnosti této nové právní úpravy.

Co tato změna znamená pro pojištěnce?

Zmírnění pravidel pro odložený důchod je významnou úlevou pro ty, kteří nemají dostatečnou dobu pojištění. Zkrácení věkové hranice umožní dřívější odchod do důchodu a zabezpečí příjem i těm, kteří nesplňují přísné podmínky pro řádný starobní důchod.

Tato legislativní úprava reflektuje potřebu přizpůsobit důchodový systém realitě pracovního trhu a různorodým životním situacím pojištěnců. Je důležité, aby lidé měli přístup k informacím o svých možnostech, a mohli tak lépe plánovat svůj přechod do důchodu.

Zdroj: finance.cz, podnikatel.cz, partners.cz

Související články