Dominikánský klášter založil v roce 1386 král João I. na počest vítězství portugalských vojsk nad kastilskými silami v bitvě u Aljubarroty. Tato bitva, která se odehrála nedaleko od místa, kde dnes komplex stojí, byla rozhodujícím momentem portugalských dějin a vytvořila základ portugalské nezávislosti.

Prohlédněte si komplex kláštera Batalha, který je od roku 1983 zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO:

Zdroj: Youtube

Gotický klenot

Stavba kláštera trvala více než sto let, během nichž se na ní podíleli různí architekti a umělci. To se odrazilo i na jeho výsledné podobě. Dokončen byl až v 16. století, a zachycuje tak vývoj gotické architektury až k pozdně gotickému manuelskému stylu. Za koncepcí kláštera stojí architekt Alfons Domingues, původní plány ale mírně pozměnil jeho nástupce mistr Huguet, který do stavby zařadil moderní a dekorativní prvky.

Nedokončené kaple

Už při příchodu ke klášteru můžete obdivovat honosné zdobení, plaménkové věžičky, lomené oblouky a originální chrliče. Uvnitř jednotlivých kaplí vás ohromí velkolepé prostory, zdobené arkády a nádherná vitrážová okna, která vytvářejí v interiéru působivé barevné obrazce.

K největším zajímavostem kláštera patří tzv. nedokončené kaple (Capelas Imperfeitas), které měly původně sloužit jako pantheon pro rodinu krále Eduarda I. Portugalského. Po jeho úmrtí byla ale výstavba pozastavena a dodnes zde zůstalo sedm nádherně zdobených kaplí bez střechy.

Zemětřesení i válka

Současná podoba kláštera není zcela původní. V roce 1755 ho výrazně poškodilo zemětřesení, nejhorší škody zde ale způsobila napoleonská vojska, která komplex v letech 1810-1811 vyplenila a vypálila. Téměř 30 let zůstal klášter opuštěný a v téměř dezolátním stavu.

Na příkaz krále Ferdinanda II. Portugalského byla v roce 1840 zahájena kompletní obnova, která trvala až do 20. století. Dnes je klášter Batalha symbolem portugalské nezávislosti, odvahy a nezdolnosti. Patří mezi nejvýznamnější národní památky a v roce 1983 byl zařazen také na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zdroj: whc.unesco.org, www.radynacestu.cz, portugalsko.svetadily.cz

Související články