Zajímá vás, jak vysokou budete mít v důchodu penzi? Pak byste měli vědět, že se důchod skládá hned ze dvou částí. A to ze základní, která je pro všechny lidi stejná. A z procentní – tu ovlivňujete přímo vy.

Jak se počítá starobní důchod?

Podívejte se na změny v důchodovém spoření:

Zdroj: Youtube

Základní část

Základní část je pro všechny stejná. Představuje 10 % průměrné mzdy v ČR. Letos je to 4 400 Kč.

Procentní výměra

Výši vaší individuální složky, která bude tvořit většinovou část vašeho důchodu, určuje ČSSZ podle odpracovaných let a vašich celoživotních výdělků, z nichž jste odváděli důchodové pojištění.

Nezapomeňte na výchovné

Nárok na výchovné má ten rodič, který o dítě pečoval nejvíc. Je to pevně stanovená částka, v roce 2024 činí 500 Kč za každé vychované dítě.

Výpočet osobního vyměřovacího základu 2024

Osobní vyměřovací základ se počítá z rozhodných příjmů, z nichž bylo zaplaceno sociální pojištění (v letech 1986 až 2023).

Při výpočtu se osobní vyměřovací základ redukuje:

  • Do 1. redukční hranice (do 19 346 Kč) se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %.
  • Do 2. redukční hranice (od 19 346 Kč do 175 868 Kč) se osobní vyměřovací základ počítá z 26 %.
  • Pokud je osobní vyměřovací základ vyšší než 175 868 Kč, k výšce se už nepřihlíží.

Důchody mají svůj strop

Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ. Ten nemůže být v letošním roce vyšší než 60 042 Kč. Částka vašeho starobního důchodu pak závisí jen na získané době pojištění. Procentní výměra starobního důchodu se vypočítává jako násobek výpočtového základu a potřebné doby pojištění. Každý rok pojištění se počítá jako 1,5 %.

Zdroj: financnezdravejsi.csas.cz, cssz.cz, mpsv.cz

Související články