Stručný souhrn z článku

  • V roce 2024 došlo ke změnám sazeb DPH v České republice, z 3 sazeb na 2 (21 % a 12 %).
  • Zvýšení DPH postihlo řadu služeb a zboží, zatímco u některých položek došlo ke snížení DPH.
  • Nové regulace DPH zahrnují i odpočty při nákupu automobilů, s limitními částkami pro odpočet.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.
 
 
 

Konsolidační balíček znamená několik změn v oblasti DPH. Zatímco někde se sazby zvýší, jinde se sníží.

Sazby DPH v roce 2024

Zdroj: Youtube

Zatímco v minulém roce platily 3 sazby daně z přidané hodnoty (10 %, 15 % a 21 %), v letošním roce budou platit jen 2 sazby. A to konkrétně základní sazba – 21 % a snížená sazba – 12 %. Některé zboží bude přeřazeno do základní a jiné do snížené sazby.

Zvýšené DPH v roce 2024

Z 10 na 12 % se zvýší DPH u léků, tepla, vodného, stočného, ubytovacích a stravovacích služeb. Dále pak u časopisů a novin. Zdraží se také vstupné na společenské a kulturní akce, dále pak služby lázní, saun či solných jeskyní.

Zvýšení z 10 nebo 15 % na 21 % pak proběhlo u služeb autorů, umělců, úklidových prací, prodeje řezaných květin, palivového dříví, oprav oděvů, obuvi, koženého zboží, jízdních kol. Dále si připlatíte u sběru, přepravy a ukládání komunálního odpadu. Příplatek vás čeká i u kadeřnic a většiny nápojů.

Snížené DPH v roce 2024

I když se toho hodně zdražilo, u některých služeb a zboží došlo ke snížení DPH. Z 21 na 12 % kleslo DPH u zdravotnických a diagnostických prostředků na jedno použití. Dále pak u příležitostné autobusové dopravy osob. To znamená nepravidelnou dopravu.

Z 15 na 12 % klesne DPH u kohoutkové vody, potravin, zdravotnických prostředků, pohřebních služeb, stavebních prací, nemovitostí pro sociální bydlení a u dětských autosedaček.

V případě knih (tištěných i elektronických) dojde k osvobození od DPH s nárokem na odpočet.

Odpočty DPH při nákupu automobilu

V případě, že si pořídíte automobil kategorie M1, bude daňově uznatelná částka omezena na 2 miliony korun bez DPH. Pokud si pořídíte osobní automobil, uplatníte odpočet v maximální výši 420 000 Kč. Limitní částka platí pro hodnotu automobilu 2 miliony korun bez DPH.

Zdroj: e-cons.cz, behounek.eu, moneta.cz

Související články