Pro vybudovaný objekt bylo navrženo tvarosloví kříže, které vychází z tradičního stavění v lokalitě Krkonošského národního parku, ale také jasně definuje průhledy do okolní krajiny. V případě nové budovy tyto průhledy směřují na Sněžku (při výhledu z okna v jídelním koutu) nebo vrchol Lysečina.

Zdroj: VLM

Bydlení pro správce

Chata má půdorys tvaru kříže skládajícího se ze dvou stejných hmot o půdorysných rozměrech 4,8 x 11,4 m s výškou sedlové střechy nad upravený terén cca 7 m. Budova je řešena jako jednopodlažní s využitelným podkrovím. V místě protínání os obou rozměrově stejných hmot je umístěno točité schodiště. Vine se kolem komína kamen a propojuje společenskou část v přízemí s klidovou částí v prostorách krovu.

Budova je řešena jako montovaná dřevokonstrukce, která je uložena přes podkladní beton na dvoustupňových základových pasech (vrchní stupeň z armovaných tvárnic ztraceného bednění). V letním období se základová deska nadnáší nad přilehlým terénem, zatímco v zimě dorovná úroveň sněhové pokrývky.

Tepelná pohoda

Obvodové stěny jsou provedeny s vnějším obkladem zateplené konstrukce s provětrávanou fasádou z prken, střešní konstrukce je řešena krytinou z falcovaného plechu. Okenní otvory jsou řešeny jako prosklené (částečně i otvíravé). Tepelná pohoda je zajištěna elektrickými přímotopnými konvektory. Vnitřní elektroinstalace zajišťuje možnost větrání, osvětlení, vytápění i ohřevu TV.

Vstup do objektu je vybudován ve východním průčelí, nejprve se vstupuje do zádveří, ze kterého je umožněn přístup do skladu, WC a obývacího pokoje. Z tohoto pokoje vede točité schodiště do podkrovních pokojů, koupelny a technické místnosti.

Fasáda z nehoblovaných smrkových prken je opatřena rudým nátěrem, který i historicky k horským dřevostavbám prostě patří. Dřevo se propisuje i do interiéru. Jednak formou přiznaných konstrukčních hranolů, jednak podlahou a veškerým atypickým nábytkem, který byl vyroben ze smrkového masivu.

Informace o projektu

 • Autor: Studio ADR: MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
 • Spoluautor: Ing. arch. Miloš Hradec, Ing. arch. Pavel Čermák
 • Umístění projektu: Horní Malá Úpa, Česká republika
 • Rok projektu: 2020
 • Rok dokončení: 2023
 • Zastavěná plocha: 94 m²
 • Hrubá podlahová plocha: 162 m²
 • Užitná plocha: 124 m²
 • Plocha pozemku: 2717 m²
 • Spolupráce: Dodavatel konstrukce - KASPER CZ
 • Dodavatel schodiště: Šolc konstrukce, www.solckonstrukce.cz
Studio ADR je architektonický ateliér založený Alešem Lapkou a Petrem Kolářem v roce 1996. První spolupráce dvojice zakladatelů vznikla už v roce 1992 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Ateliér se v současnosti zaměřuje na projekty staveb a rekonstrukcí. Dále pak na projekty interiérů, kde úzce spolupracuje s výtvarnými umělci. ADR realizuje projekty nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Za více než 25 let své existence si architekti vytvořili vlastní rukopis, za kterým stojí kreativní práce všech členů téměř čtyřicetičlenného týmu. Během posledních let byla odměněna řadou významných cen.

Použité materiály

 • dřevo – konstrukce, fasáda, interiér
 • ocel – schodiště
 • plech – střecha
 • beton – základová deska

Značky

 • střecha Prefalz — PREFA
 • svítidlo Nordlux Dial — Nordlux
 • svítidlo Alkor 2 — Osmont
 • přímotop Neo WiFi — Adax
 • podlaha Noraplan Unita — Nora
 • obklad Color Two — Rako

 Zdroj: Dům&Zahrada, www.adr.cz, www.linka.news

Související články