Majitelé, bezdětný pár ve středním věku, koupili pozemek, který vznikl rozdělením svažité louky na několik poměrně velkých stavebních parcel. Ta jejich byla poslední nahoře, kde byl svah nejprudší, ale výměnou za to nabízela nejlepší výhled do kraje. Dalším specifikem byla příjezdová komunikace vedoucí ze severu, což bývá vhodné, ale v tomto případě opět doprovázená dalším převýšením vůči vlastnímu pozemku.

Zdroj: VLM

Když se architekt Tomáš Podrázský ocitl na parcele poprvé, hned mu bylo jasné, že majiteli původně zamýšlená jednopodlažní stavba tady postavit nepůjde. Dům bude muset do maxima využít svažitý terén a do jisté míry ho kopírovat. Klienty bylo třeba připravit na vyšší náklady, jež obecně stavba ve svahu vzhledem k nutným terénním úpravám přináší.

Architektův sen

Zadáním pro architekty byl dům pro trvalé bydlení, který bude poskytovat komfort svým majitelům a bude v něm i dost prostoru pro návštěvníky z řad rodiny a přátel. „Součástí zadání byly i velmi konkrétní požadavky, například sprška na omytí psích tlapek u vchodu ze zahrady nebo velmi odstíněná, intimní a chladivá ložnice,“ vzpomíná Tomáš Podrázský. „Takový způsob spolupráce mi hodně vyhovuje. Když klient přesně ví, co chce, a má velmi jasnou představu, znamená to, že už o svém domě pečlivě přemýšlel a nebude se snažit vrtkavě měnit zadání za pochodu. Většinou jsou to klienti, kteří už mají stavbu nějakého domu za sebou.“

Sám projekt vznikl díky dobré předběžné rozvaze investorů a jejich následné důvěře v architekty opravdu rychle a během několika měsíců bylo možné začít připravovat stavbu.

Limity pozemku

Stejně hladce jako práce na projektu proběhlo i stavební řízení, jediným místem, kde se věci zkomplikovaly, byla kanalizace. Ukázalo se totiž, že obecní kanalizace je kvůli nové zástavbě na hranici své kapacity a další domy už na ni nelze napojit. „Na neurčitou dobu byla tedy řešením žumpa, čímž se projekt kanalizace dost prodražil. Využití kanalizačního řadu by ale stejně vyžadovalo přečerpávání vzhledem k výše položené komunikaci,“ vysvětluje architekt a dodává, že na výrazné limity pozemků naráží ve své práci neustále.

„Investoři často nevědí, jaká omezení jejich parcely mají, a přitom se to dá jednoduše zjistit – ideálně ještě před koupí. Na stavebním nebo příslušném místním úřadě se dají zjistit nejen možnosti připojení pozemku k sítím, ale také regulativy, tedy nařízení stanovující, kde a jestli vůbec lze pozemek zastavět a podobně. A stejně důležité je napojení na komunikaci, bez něhož nejde dům zkolaudovat,“ radí architekt.

Těsný kontakt

Investoři požadovali velmi těsný kontakt se zahradou. Navíc tím, že je dům organicky zapuštěný do terénu, bylo třeba souběžně řešit projekt nejbližšího okolí. „Udělali jsme jednoduchý 3D model, abychom klientům nastínili naše vize prostoru okolo domu, ať už se to týkalo zpevněného stání pro auta u vjezdu na pozemek, nebo jezírka, které bylo původně plánované ještě s přívodním kaskádovitým pramenem, brodem, stavidlem a pokračujícím odtokovým potůčkem. Některé požadavky se uskutečnily, jiné zůstaly ve fázi návrhu a investoři pak zahradu dokončili ve své režii,“ popisuje Tomáš Podrázský.

Tradiční versus originální

Exteriér stavby dokonale zapadá do středočeské vísky. „Tradičně vypadá a tradiční ve skutečnosti také je,“ popisuje architekt. „Použili jsme klasické konstrukční prvky, jen jsme je sestavili do funkčního a trochu netradičního modelu s originálními prvky, jako jsou otevření hlavního obytného prostoru do krovu, vchod do domu přes galerii, která se nad prostorem vznáší, dvoupatrová knihovna a další detaily. Mimo obvyklé představy jde vlastně i schodiště, které jsme v domech zvyklí vídat jako oddělené, ukryté někde za stěnou, zatímco tady se cestou dolů můžete kochat objemným obývacím prostorem,“ upozorňuje autor projektu.

Právě hlavní obytný prostor a to, jak se stavba vyrovnala se svažitým terénem, totiž považuje za její nejcennější bonusy. I při řešení interiérů vznikl pracovní 3D model, aby poskytl investorům základní vodítko při následném zařizování, které už si vzali na starost sami.

Důvěra a upřímnost

Samotná stavba probíhala hladce, majitelé doporučili známého stavbyvedoucího, jemuž plně důvěřovali. Ten byl napojený na kvalitní menší subdodavatele a dokázal vnímat potřeby klientů i plně respektovat předložený projekt.

Důvěra je totiž podle Tomáše Podrázského při stavbách domů klíčová: „Klienti nám musí věřit, že máme potřebné znalosti a zkušenosti a že jim dokážeme na základě jejich požadavků navrhnout nejlepší řešení. Zároveň se nesmějí bát nám upřímně sdělit veškeré pochybnosti nebo i ryze osobní pocity. Tak vzniká základ milého tvůrčího vztahu, který vyústí v kvalitní návrh.“

Rada na konec

Co by architekt na závěr doporučil všem, kteří si stavějí dům? „Když se vám nebude na projektu něco líbit nebo budete chtít oproti návrhu něco změnit zejména během realizace, včas a vždy to rozporujte nebo konzultujte s autorem návrhu. I zdánlivé drobnosti jsou někdy zásadní pro celkovou koncepci a je škoda, když jsou pečlivě promyšlené detaily leckdy nahrazeny rychlými řešeními, ať už z jakýchkoli důvodů,“ uzavírá architekt.

AUTOR Ing. arch. Tomáš Podrázský: Ateliér Free Architects, kde Ing. arch. Tomáš Podrázský v době vzniku tohoto projektu pracoval, se zabývá mimo jiné návrhy individuálních rodinných domů, ideálně včetně návrhů interiérů. V případě architektonické studie navrhuje stavbu od kvalitně navržené dispozice směrem do exteriéru. Hlavním benefitem je profesní kvalita a znalost technických řešení a zkušenost s interiéry i pro velmi specifické a náročné klienty. www.freearchitects.cz

Základní údaje

 • Architekt: Free Architects
 • Návrh zahrady: základní idea Free Architects
 • Zastavěná plocha: 165 m2
 • Užitná plocha: 183 m2
 • Obvodová konstrukce: keramické zdivo, suterénní prolévané tvarovky
 • Tepelná izolace: polystyren
 • Fasáda: omítka, imitace kamenného obkladu, dřevěná fasáda
 • Střecha: PIR nadkrokevní izolace, pálená střešní taška
 • Okna a venkovní dveře: kombinace hliník a plast, trojskla
 • Podlahy: dlažba, dřevo
 • Vytápění: podlahové rozvody, tepelné čerpadlo

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články