Řada možných omylů je dlouhá – nesprávný projekt, výběr firmy s nedostatečně připravenými odborníky, nevhodná střešní krytina, špatné provedení střešní konstrukce nebo zanedbání klíčových detailů.

Střešní tvarosloví

Co se týče tvaru střechy, platí pravidlo, že jednoduchost je zárukou spolehlivosti. Největší komplikace při zhotovení totiž nevznikají při pokládce krytiny na plochu, ale při zpracování detailů, jako jsou nároží, hřebeny, úžlabí, změny sklonů nebo průchody kolem střešních oken, komínů a výlezů. Kvalita těchto detailů odráží mistrovství pokrývačů a zároveň zajišťuje, že voda těmito místy nebude zatékat.

Střechy se obecně dělí na ploché, šikmé a strmé. V České republice převažují šikmé sedlové, zatímco moderní vily většinou využívají pultové nebo ploché. Sklon je podstatný pro výběr střešní krytiny, kterou architekt doporučí po konzultaci se stavebníkem. Každý typ krytiny vyžaduje určitý minimální sklon specifikovaný výrobcem, aby se zajistila odolnost proti průniku dešťové vody bez nutnosti dalších izolačních opatření.

Potřeba stavebního povolení

V otázce potřeby stavebního povolení či ohlášky je zásadním faktorem povaha dané rekonstrukce. „Pokud pouze měníte střešní krytinu za jiný typ, není ve většině případů potřeba s úřady nic řešit. Zpravidla se totiž změnou vzhledu stavby myslí zásadní změna materiálu, nikoliv pouze nová barva. Při jakýchkoliv změnách je však jistotou kontaktovat místní stavební úřad a ubezpečit se, že se na chystanou rekonstrukci nevztahuje žádná zákonná povinnost,“ tvrdí Michal Ponec, manažer marketingu českého výrobce betonové střešní krytiny Betonpres.

Dále dodává, že nutnost stavebního povolení se obecně vztahuje zejména na případy, kdy je součástí projektu také rekonstrukce krovu, jelikož přitom zasahujete do nosných částí budovy, které mají vliv na stabilitu domu.

Novostavba, nebo rekonstrukce

Střechu lze rozčlenit na tři základní části: nosný systém, krytinu a izolaci. Nejprve je nutné určit tvar střechy, od něhož závisí i vhodný typ krytiny. Přístup se liší u rekonstrukcí a novostaveb.

Během rekonstrukce je zásadní posoudit stav nosného systému. Pokud není v plánu využívat podkroví pro bydlení, lze si vystačit pouze s revizí nebo opravou krovů a instalací jednoduché lehké krytiny, což představuje nejekonomičtější variantu.

„Plechová krytina se hodí i pro stavby, kde už krov není v úplně stoprocentním stavu, a klasické střešní tašky by tak pro něj byly příliš těžké. Střecha pak může bez problémů dále sloužit mnoho let, aniž by bylo nutné předělávat celý krov. Kvalitně provedená plechová střecha má navíc dlouhou životnost, ale na údržbu přitom stačí vynaložit jen minimální úsilí,“ popisuje Ing. Petr Tureček ze společnosti Satjam, předního českého výrobce plechových střech.

Konstrukce pod krytinou

Krovy tvoří základní nosný systém střechy. Jejich hlavním úkolem je rozložit zátěž od položené krytiny, sněhu a dalších faktorů včetně jejich vlastní hmotnosti do svislých nosných struktur budovy. Přidá-li se k tomu ještě zatížení od větrných poryvů, je zřejmé, že krovy musí být pečlivě navrženy a precizně zkonstruovány, aby vydržely desítky let. Důležité je při návrhu zvážit také možnost budoucího využití podkroví.

U moderních krovů šikmých střech se rozlišují dvě hlavní kategorie. První skupinu tvoří systémy odvozené od hambalkové konstrukce – skládají se z plošných trojúhelníkových rámců, které jsou sestavené ze šikmých krokví spojených vodorovnou základnou. Ta zastupuje funkci vazného trámu a zároveň slouží jako stropní trám. V horní části jsou krokve spojeny vodorovným prvkem – hambalkem.

Druhou skupinu představuje jednoduchá krokevní soustava skládající se z párových krokví spojených v hřebeni a stabilizovaných hambalkem. Krokve se umísťují na pozednice svislých nosných stěn. Tento přístup se často uplatňuje při rekonstrukci historických krovů pro získání volného obytného prostoru. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o střechách a střešních krytinách dozvědět víc informací?

  • Stabilita konstrukce střech a nosné prvky
  • Správné odvětrávání střech
  • Chyby ve ventilačním systému
  • Rozdělení střech a jejich možné využití
  • Používané střešní systémy
  • Chyby na střechách
  • Konzultace s odborníky
  • Volba střešní krytiny, popis různých variant
  • Záruka a cena různých krytin

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v červencovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 20. června 2024.

Zdroje:

Související články