Pohádkovou vesničku, od roku 1964 součást obce Jankov, najdete v jižních Čechách zhruba 15 km od Českých Budějovic. V rámci historického jádra soustředěného kolem podlouhlé návsi lze napočítat 17 usedlostí, jež tu stojí minimálně od 16. století. Pod ochranu UNESCO však patří 23 usedlostí, které reprezentují více než 120 budov.

Dvojí výjimečnost

Unikátnost Holašovic spočívá v architektuře i v urbanistickém řešení. Výjimečné jsou jak původním půdorysem usedlostí a stylem zástavby dochovanými ze středověku, tak stavební a dekorativní úpravou objektů v duchu selského baroka v 19. století. Přestože tento sloh lidové architektury je k vidění i jinde, právě v Holašovicích se dochoval v téměř nezměněné podobě. Na seznam UNESCO bylo jádro obce zapsané v roce 1998 v japonském Kjótu.

Obec je zajímavá i historií

Obec založenou ve 13. století zásadně ovlivnily dvě negativní historické události. V důsledku však pozitivně přispěly k tomu, že si historické jádro udrželo svou tvář bez zásadních stavebních zásahů až do současnosti. V 16. století šlo o epidemii moru, která zlikvidovala téměř všechny potomky původních, převážně českých obyvatel.

Traduje se, že morovou pohromu přežily dvě osoby. Do Holašovic se poté přistěhovali poddaní vyšebrodského kláštera většinou německého původu. Po 2. světové válce však došlo k odsunu německých obyvatel.

Stylová čistota

Zhruba od 40. let 19. století se na objektech začaly objevovat znaky typické pro selské baroko, vylepšování usedlostí trvalo do počátku 80. let 19. století. Tento sloh charakterizují bohatě zdobené a široké volutové štíty, jež směřují na náves. Dodnes na některých naleznete iniciály jmen majitelů nebo znaky znázorňující jejich profese. Na volutové štíty navazují klenuté vjezdy a zdi s brankami.

Pro většinu stavení je typické dvoudispoziční řešení, které dělí budovy na část obytnou a hospodářskou. Ke statkům často patřily také výměnky, sýpky, chlévy a stodoly. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o Holašovicích dozvědět ještě něco víc?

  • Nejzajímavější statky a usedlosti
  • Nejstarší stavba ve vsi
  • Kde můžete načerpat energii
  • Kam se vydat na Holašovické Stonehenge

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v březnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. února 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články