Středočeská Kutná Hora je živou učebnicí architektury. Cesty v ní vyšlapaly mnohé architektonické směry včetně románského slohu, gotiky, renesance, baroka, klasicismu, empíru, romantismu či secese.

Na Seznam světového dědictví UNESCO se díky dochované architektuře dostalo středověké jádro města společně s kutnohorskou ikonou, pozdně gotickým chrámem sv. Barbory. Součástí zápisu, jenž proběhl v roce 1995, je i katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci.

Dějiny na dlani

V historickém jádru Kutné Hory dodnes najdete celou řadu výjimečně dochovaných domů, zejména gotických, renesančních a barokních. Součástí starobylého centra jsou četné architektonické dominanty – Vlašský dvůr, kostel sv. Jakuba a jezuitská kolej (dnes Galerie Středočeského kraje).

Areál Vlašského dvora se skládá z bývalé královské mincovny a královského paláce, jehož vznik inicioval Václav IV. Kutnohorské panovnické sídlo se stalo svědkem mnoha historických událostí, například vydání Dekretu kutnohorského (1409) nebo zvolení Vladislava Jagellonského českým králem (1471). Stávající podoba Vlašského dvora je však převážně novogotická.

Slavná Barbora

Pozdně gotická katedrála zasvěcená patronce havířů se začala budovat ve 2. polovině 14. století, skutečného dokončení se dočkala až na přelomu 19. a 20. století. Chrám je výjimečný nejen architekturou, ale také okolnostmi vzniku: začal se stavět nikoliv z popudu církve, nýbrž kutnohorských měšťanů.

Na výstavbě se podílela řada generací a slavných jmen včetně Petra Parléře, který je považován za autora projektu. Původně trojlodní bazilika se záhy změnila v pětilodní chrám, v této době byla stavba spojená zejména s Janem Parléřem (synem projektanta).

Dílna Matěje Rejska zhotovila monumentální venkovní pilíře a žebra, Benedikt Rejt přidal vnitřní patra zvaná empory a zvedl obvodové stěny; stanové střechy věží dosahují až 70 metrů. Další stavební úpravy se nesly v duchu baroka a novogotiky. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o Kutné Hoře dozvědět další zajímavé informace?

  • Nejstarší objekty v Kutné Hoře
  • Zajímavé památky a sakrální místa
  • Historické zajímavosti staveb
  • Významní stavitelé a stavební prvky
  • Kostnice s desítkami tisíc kostí, proměněných v umělecká díla

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v červnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 16. května 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články