Kolik známe motýlů?

Motýli jsou hmyz z řádu motýlů (Lepidoptera). Jde o velice rozšířený hmyz, který osídlil všechny kontinenty vyjma Antarktidy. Uvádí se, že celosvětově existuje asi 180 tisíc druhů, ale seznam není zdaleka uzavřený a přibývají na něj další.

V Čechách žije asi 2700 druhů motýlů, ale ani to není přesné číslo, protože někteří vinou ztráty vhodných stanovišť vymizeli, kdežto jiní se k nám vlivem oteplování přesunují z jižnějších lokalit.

Asi vás překvapí, že pouze 6 % motýlů létá ve dne, ostatní jsou noční motýli, nebo lidově řečeno můry, jenže odborně můry jsou pouze motýli z čeledi můrovitých. A aby to nebylo úplně jednoduché, několik pestrobarevných druhů můr létá ve dne.

Motýli na zahradách

Mnoha druhům motýlů se daří na našich zahradách. Počítají se mezi významné opylovače a jsou důležitou součástí potravního řetězce a zahradní biodiverzity.

Jen několik málo z nich může ve stadiu larvy způsobit škody na zahradních rostlinách. Larvy se nazývají housenky a živí se listy a květy svých hostitelských rostlin. Když se plně nasytí, odlezou na chráněná místa, kde se zakuklí, aby se z nich vylíhli dospělí motýli nebo můry.

V této souvislosti si jistě vzpomenete na běláska zelného, který patří mezi naše největší motýly a jehož housenky si v zahradách pochutnávají na brukvovitých rostlinách.

Zdroj: Youtube

Některé druhy vyžadují specializovaná stanoviště. Například hojně rozšířená babočka kopřivová klade vajíčka na spodní stranu listů kopřiv. Vylíhlé housenky se kopřivami také živí, takže pokud chcete potkávat tyto krásné okřídlence, nechte jim na zahradě nějaké kopřivy.

Jiné druhy vyhledávají například lesní porosty, a proto je kolem domů pravděpodobně neuvidíme. Mezi druhy, které se v zahradách vyskytují, patří například babočka admirál, chráněný otakárek fenyklový, poměrně vzácná babočka osiková, perleťovec stříbropásek, babočka paví oko, někteří modrásci, či zmínění bělásci.

Jak podpořit motýly

Chcete-li na zahradě vidět motýly, musíte je nalákat správnými květinami. Dospělci se živí nektarem, který sbírají z nejrůznějších planých i zahradních květin, zejména z těch, které rostou na teplých chráněných místech.

Při pěstování motýlích rostlin myslete na to, že sezóna tohoto krásného hmyzu končí až s příchodem prvních mrazů, proto nezapomínejte na záhony zařadit i podzimní výběr květin.

Další čtyři způsoby, jak pomoci motýlům

  1. Opadané ovoce nechte ležet pod ovocnými stromy. V pozdním létě se motýli, jako babočka admirál či babočka bodláková, budou živit ovocnými šťávami ze spadaných přezrálých hrušek, švestek či jablek.
  2. Vyhněte se používání insekticidů, zabíjí motýly a housenky.
  3. Mnohé z květin doporučovaných pro opylovače přitahují běžnější a pohyblivější druhy dospělých motýlů, ale většina z nich je nevhodná jako živná rostlina pro larvy. Housenky žerou listy a často mají velmi úzký okruh rostlin, na kterých mohou žít. S výjimkou bělásků většina vyhledává divoké rostliny nebo luční porosty, které by měly zůstat neposekané.  
  4. Někteří motýli, jako babočka paví oko či babočka kopřivová, přezimují v dospělém stadiu. Vyhledávají chráněná suchá místa a často je můžeme najít v garážích, kůlnách a dalších přístavcích. Občas přezimují i ve vytápěných budovách, ale teplo je může probudit. Pokud k tomu dojde, pokuste se motýla chytit do vhodné nádoby a vypustit v nevytápěné přístavbě. Nezapomeňte nechat pootevřené okno nebo jinou mezeru, aby mohl na jaře uniknout.

Zdroj: cs.wikipedia.org, treking.cz, rhs.org.uk

Související články