Dotace na tepelná čerpadla

Dotaci je možné čerpat nejen na nákup tepelného čerpadla (TČ) či fotovoltaické elektrárny (FVE), ale dají se z ní pokrýt veškeré náklady spojené s dodávkou technologie –tedy od projektové dokumentace přes stavební úpravy a montáž až po výdaje spojené s uvedením do provozu, jako jsou zkoušky a revize.

Místo starého kotle

Kotlíkové dotace pomáhají s výměnou starého nevyhovujícího kotle za nový tepelný zdroj, jímž může být i tepelné čerpadlo. Výše dotace pokryje až 95 % výdajů spojených s výměnou technologie a lze ji čerpat zálohově, tedy dopředu podle jednotlivých fází výměny.

Kotlíkové dotace jsou určeny pouze nízkopříjmovým domácnostem, kdy žadatel pobírá starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně příspěvek na bydlení. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Kotlíkové dotace podporují pouze rekonstrukce, kdy se vymění starý neekologický kotel na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy) za tepelné čerpadlo, nebo specifický typ kotle na biomasu. Na tepelná čerpadla je dotace vyšší, může jít až o 180 000 Kč. Žádosti o podporu přijímají jednotlivé krajské úřady v různých termínech, takže je nutné se informovat na úřadě, pod nějž nemovitost spadá.

Nová zelená úsporám

Pro všechny ostatní domácnosti, které nesplňují výše uvedenou definici nízkopříjmové domácnosti, je připraven program Nová zelená úsporám. Také zde se podporuje výměna neekologického kotle na tuhá paliva za různé typy jiných zdrojů, dotace však pokryje maximálně 50 % výdajů a nelze ji čerpat zálohově, tedy před výměnou. Žadatelem musí být vlastník domu využívaného k trvalému bydlení včetně trvale obývaných chat a chalup.

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy), kotle na topné oleje, lokálního topidla (například kamen jako hlavního zdroje), plynového kotle staršího 20 let a elektrického vytápění za ekologičtější způsob získávání tepla. Nejvyšší částku lze získat na tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody, v takovém případě dotace může dosáhnout až 100 000 Kč. Bez ohřevu teplé vody je částka nižší.

Nově se dá dotace až 60 000 Kč získat i na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, tedy klimatizaci určenou k vytápění. Zažádat o dotaci je možné výhradně elektronicky přes systém AIS Státního fondu životního prostředí ČR na adrese https://zadosti.sfzp.cz. K přihlášení do systému je třeba mít elektronickou identitu (Bankovní identitu nebo Identitu občana).

Na kvalitě záleží
Moderní klimatizace často uváděné v kategorii tepelná čerpadla vzduch-vzduch disponují řadou předností – nižší investicí počínaje a jednoduchou instalací bez nutnosti větších stavebních úprav konče. Jejich nevýhodou je, že nedokážou ohřívat teplou vodu. „Pokud klimatizaci používáte pouze pár dní v roce k chlazení interiéru, nebude rozdíl v provozních nákladech mezi levnou a kvalitní klimatizací. Pokud s ní však i vytápíte, s kvalitní klimatizací můžete uspořit desetitisíce ročně,“ říká Vladimír Macháček ze společnosti Daikin.

Pro novostavby

Nová zelená úsporám nezapomíná ani na majitele novostaveb. Jednorázovou částku 535 000 Kč lze totiž čerpat na stavbu nebo koupi nového domu s velmi nízkou energetickou náročností a důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie. Žadatelem musí být první vlastník nebo stavebník rodinného domu, případně i nabyvatel, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od kolaudace stavby.

Oprav dům po babičce

Příspěvek na tepelné čerpadlo se dá obdržet i v rámci nového programu Oprav dům po babičce, který je součástí Nové zelené úsporám. Program je určen vlastníkům rodinných domů nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, včetně rodičů na mateřské dovolené. Podmínkou čerpání je realizace optimálního zateplení, díky němuž dojde k požadovaným energetickým úsporám.

Do žádosti na dotaci zateplení lze zahrnout i další úsporná opatření, například výměnu zdroje tepla, čímž se dotace zvýší o kombinační bonus ve výši 10 000 korun za každou další úspornou technologii. Na komplexní zateplení jednoho objektu je tak možné získat až milion korun.

Program klade důraz na podporu mladých rodin, které často čelí vysokým životním nákladům a obtížím při získávání hypotečních úvěrů. Proto lze v rámci dotace získat rodinný bonus ve výši 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě nebo 25 000 Kč v případě střídavé či společné péče. Vzhledem k regionálním rozdílům mohou domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem dostat navíc bonus 10 % z celkové výše dotace.

Příjem žádostí o dotaci Oprav dům po babičce byl spuštěn v září 2023. Žádost lze podat na plánované práce, v průběhu i po ukončení. Na provedení zvolených úsporných opatření běží lhůta dva roky. Žádost se dá podat i zpětně na úpravy uskutečněné již od 1. ledna 2021.

Za prostředky z programu Oprav dům po babičce se dá nejen nakoupit tepelné čerpadlo či FVE, ale mohou pokrýt veškeré další náklady spojené s dodávkou, tedy za projektovou dokumentaci, stavební úpravy nutné k instalaci nového zařízení, montáž i uvedení technologie do provozu (zkoušky a revize).

Pomáhají také firmy

Pokud majitel nemovitosti na žádnou dotaci nedosáhne, nemusí spoléhat pouze na vlastní úspory či bankovní půjčky. Řada značek totiž aktuálně nabízí zajímavé slevy. „Pokud se dnes rozhodnete pro naše tepelné čerpadlo, kromě dotačního titulu získáte i slevu přes 50 tisíc Kč. Například u našeho nejvýkonnějšího čerpadla Schlieger Premium X21 se ze základní ceny 322 243 Kč dostanete díky státní dotaci 80 000 Kč a slevě Schlieger 57 500 Kč na pořizovací cenu již od 184 743 Kč, u modelu X11 dokonce na 159 907 Kč,“ říká Pavel Matějovič ze společnosti Schlieger.

Kdo se rozhodne do rodinného domu nainstalovat čerpadlo o výkonu v rozmezí 3-9 kW a součástí zakázky bude kompletní montáž i nádrž na TUV, měl by počítat s investicí v rozmezí 150 000 až 250 000 Kč. „Sezonní účinnost tepelných čerpadel se v našich podmínkách pohybuje okolo 180-200 %. V porovnání například s vytápěním plynovým kotlem tak ušetříte až dvě třetiny nákladů,“ prozrazuje Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic H&C Solutions.

Významné přispění
Jelikož dotace Nová zelená úsporám mohou pokrýt nejen nákup zařízení, ale i ostatní výdaje spojené s instalací a uvedením do provozu, lze ušetřit nemalý peníz. „Pořizovací náklady na fotovoltaickou elektrárnu včetně bateriového systému pro rodinný dům vychází před odečtením dotace na 510-550 000 Kč. Pokud je systém doplněn o wallbox pro dobíjení elektromobilů, lze získat maximální výši dotace 215 000 Kč,“ uvádí Ing. Radek Pyšný z firmy VTS – Therm.

Dotace na fotovoltaiku

Opět Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaické systémy z programu Nová zelená úsporám se podle velikosti fotovoltaiky a kapacity baterií pohybují v rozmezí 60 000 až 200 000 Kč. Na minimální instalaci FVE s výkonem 2 kWp získáte až 60 000 Kč, ale pokud stejná instalace bude využívat i tepelné čerpadlo, může dotovaná částka dosáhnout 100 000 Kč. Za každý další kWp instalovaného výkonu i elektrického akumulačního systému se dotace zvýší o 10 000 Kč.

Dodatečně instalované FVE

Dotace Nová zelená úsporám se v oblasti FVE zaměřuje na domácí solární elektrárny propojené s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se ovšem přednostně využívá v domě. U starších domů, jejichž majitelé chtějí nově instalovat fotovoltaiku, musí žádost o dotaci vyplnit vlastník domu využívaného k trvalému bydlení. Dotace se zvyšuje při souběžném provozu tepelného čerpadla a s rostoucím výkonem FVE. Celkově může žadatel obdržet maximálně 200 000 Kč.

Novostavby

Stejně jako u tepelných čerpadel lze obdržet jednorázovou částku 535 000 Kč na stavbu nebo koupi nového domu s velmi nízkou energetickou náročností a již instalovanou FVE. Shodné jsou i podmínky získání dotace – zažádat o dotaci může pouze první vlastník nebo stavebník rodinného domu, případně majitel, který jej koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od kolaudace.

Dotace na ohřev vody

Teplá koupel díky slunci

Kdo nechce měnit vytápění, ale jen zdroj ohřevu teplé užitkové vody pro domácnost, má možnost zažádat o další dotaci. Jedna část nového programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) se totiž zaměřuje na nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Těm nabízí až 90 000 Kč na systém ohřevu vody pomocí fototermických nebo fotovoltaických panelů.

Finanční prostředky mohou být vyplaceny ještě před instalací formou zálohy a žádat o ně mohou i ti, kteří již nějakou jinou formu dotace NZÚ Light čerpali nebo solární systém nainstalovali v období od 12. září 2022.

Jen pro důchodce

Dotace NZÚ Light má však jednu přísnou podmínku. Získat ji může jen vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, kde se přihlásil k trvalému pobytu dříve než 12. září 2022. Ale především žadatel i všichni členové jeho domácnosti musí ke dni podání žádosti buď pobírat starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti být příjemci příspěvku na bydlení.

Ti, kdo nesplňují podmínky nízkopříjmové domácnosti, se pro podporu solárních panelů či tepelného čerpadla na ohřev teplé vody mohou obrátit na klasický program Nová zelená úsporám, a získat tak až 60 000 Kč.

Podpora státu v podobě dotačních titulů pro ekologické vytápění a ohřev vody se neustále vyvíjí. Informace uvedené v článku platily v době vydání časopisu, aktuální informace je možné získat na stránkách našeho webu, například v rubrikách stavba a rozpočet.
Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články