Od zámkové dlažby k silnicím a letištním plochám

Ryze česká rodinná společnost CS-BETON se specializuje na betonové výrobky od svého založení v roce 1992. Na začátku byla výroba zaměřena na zámkovou dlažbu, kterou do roku 1989 v tehdejším Československu nikdo nevyráběl. Dnes společnost disponuje třemi výrobními závody s výrobním programem pro malou zahradní architekturu i dopravní stavby (parkoviště, nákupní centra, dálnice, letiště), silniční odvodnění a kanalizaci. S betonovými výrobky pro liniové stavby se stále více prosazuje i v zahraničí, například v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku či Německu.

Takhle vypadá recyklační a výrobní linka CS-BETON Velké Žernoseky

Zdroj: VLM

V současné době má společnost tři výrobní závody, ve Velkých Žernosekách u Litoměřic, v Lužci nad Vltavou a v Grygově. Pod obchodní značku CS-BETON spadá výrobní program CS-BETON, který zastřešuje výrobní program pro malou zahradní architekturu, a CS-BETON Prefa se specializací v oblasti dopravní infrastruktury a kanalizací.

Výrobní závody a produkty

Zatímco dříve byl beton často spojován s nevzhlednými panelovými domy, dnešní technologie umožňuje vytvářet široké spektrum výrobků s mnohem teplejším a estetičtějším vzhledem. K jeho klíčovým výhodám patří vynikající akumulace tepla, trvanlivost a neměnnost.

Betonové dálnice například vykazují mnohonásobně delší životnost ve srovnání s asfaltovými. V kontextu udržitelnosti má beton díky své dlouhé životnosti také příznivý vliv na snižování uhlíkové stopy, jelikož nemusí být tak často nahrazován nebo opravován.

Ekologie a fotovoltaika

Význam ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí neustále roste a CS-BETON tyto trendy maximálně následuje. Směřuje ke 100% bezodpadovému hospodářství a investuje do vývoje nových materiálů s prvky ekologické udržitelnosti.

Na recyklaci a správné dělení odpadů jsme se zajeli podívat do výrobního závodu ve Velkých Žernosekách. Nabídku sledovat na vlastní oči drcení materiálů, třídicí a výrobní linky a pak se podívat i na hotové výrobky v Parku inspirace jsme nemohli odmítnout.

Naházet materiál do míchačky, zpracovanou směs přesunout do kbelíku nebo kolečka a pak betonovat základy, chodník, zídku… to asi zkusila řada stavebníků. Ale vidět to ve velkém, sledovat tempo, posun nových stavebních prvků na lince, to je prostě zážitek.

Drticí linka si poradí s odpadem

Občas se něco nepovede. Výpadek na lince, poškození při manipulaci, pár desítek výrobků s chybným rozměrem při seřizování linek při výrobě. K zákazníkovi se dostane jen prvotřídní kvalita, nepovedené díly se dřív částečně drtily a pak vyvážely na skládku. Tahle praxe se v poslední době změnila. V CS-BETON Velké Žernoseky spustili novou drticí výrobní linku Resta, která rozdrtí většinu materiálu.

Dříve se drcený odpad používal třeba pro podklady silnic a chodníků (toto využití má odpad z drtiček v dalších závodech). Nyní je mnohem jemnější, lépe oddělený a místo tun odpadu se písek a kamenivo vrací zpět na výrobní linky. Za jeden den dokáže nová drtička zpracovat až 200 tun materiálu.

Lepší hospodaření s vodou

V oblasti dlažeb hledá výrobce řešení pro efektivnější odvodňování a snazší údržbu a opravy produktů. Uvádí proto na trh dlažby, které efektivně podporují přirozený koloběh vody, rychle odvádí dešťovou vodu do podkladních vrstev a minimalizují potřebu zálivky.

Sledování dopravy

CS-BETON investuje do nových vozidel, která splňují nejpřísnější emisní normy, sleduje hmotnosti vozidel opouštějících výrobní areál a udržuje technický stav vozového parku na vysoké úrovni. Při objemu dopravy 160 až 190 kamionů denně je to velmi důležité.

Lepší využití energie

Ve všech továrnách CS-BETON byla dokončena instalace nových světlíků, které snižují únik energie, dalším krokem bude změna zateplení střech a stěn. V horizontu jednoho roku až dvou let by měly být objekty zatepleny.

Současně bylo rozhodnuto o vybudování fotovoltaických elektráren na střechách továren. Měly by mít takový výkon, aby pokryly přibližně třetinu až polovinu spotřebované energie pro výrobu.

CS-BETON v číslech

  • 7 zemí: Výrobky CS-BETON lze nalézt na dopravních stavbách po celé Evropě, například v Německu, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku nebo ve Velké Británii.
  • 3 výrobní závody: Výrobní závody se nacházejí ve Velkých Žernosekách u Litoměřic, v Lužci nad Vltavou a v Grygově.
  • 2 mld. Kč obrat: Ve finančním roce 2022/2023 přesáhly tržby společnosti dvě miliardy korun. V minulém finančním roce činily tržby i přes nepříznivou situaci na trhu mezi 1,8 a 1,9 mld. Kč.
  • 25–30 % obratu generuje export: Export výrobků na zahraniční trhy tvoří cca 25 až 30 procent celkového obratu společnosti.
  • 520 zaměstnanců: CS-BETON zaměstnává 520 zaměstnanců ve třech výrobních závodech, většina jsou stabilní zaměstnanci, část jsou brigádníci.
  • 14 plně automatizovaných výrobních linek: Výrobu realizuje CS-BETON převážně na plně automatizovaných výrobních linkách a veškeré výstupy podléhají pravidelné kontrole v certifikované laboratoři.
  • 190 kamionů: Každý den odbaví firma 190 kamionů se zbožím.

Zdroje:

Související články