Ekologické dlažby jsou udržitelnou alternativou tradičních venkovních podlahových krytin a jsou navržené tak, aby minimalizovaly negativní vliv na životní prostředí a podporovaly ekologickou rovnováhu. Umožňují pronikání dešťové vody skrz povrch, čímž se snižuje odtok dešťové vody z povrchu do kanalizace a následně do vodních toků a zároveň se doplňují zásoby podzemní vody.

Co umí ekologické dlažby?

Tyto dlažby mohou sloužit všude tam, kde je zapotřebí odolný a praktický povrch. „Spoje mezi jednotlivými dlaždicemi umožňují dešťové vodě bezproblémové vsakování zpět do země. Ukazují se jako zvlášť prospěšné na místech, jako jsou parkoviště, příjezdové cesty, vstupy do budov a svahovité terény, a nabízejí nejen stabilitu, ale také udržitelnost,“ říká Richard Klička, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach.

Instalace zatravněné příjezdové cesty

Zdroj: Youtube

Vodopropustná dlažba a drenážní dlažby

Prvním z typů ekologické dlažby je vodopropustná dlažba. Je navržená tak, aby umožňovala infiltraci dešťové vody skrz povrch, čímž se doplňují zásoby podzemní vody a snižuje se odtok dešťové vody.

Tato dlažba se vyznačuje porézností, která ulehčuje pronikání vody, podporuje přirozený odtok a zmírňuje rizika záplav. Jiným typem jsou drenážní dlažby přizpůsobené pro města, kde je důležitá účinná propustnost dešťové vody, která zabezpečuje rychlé vsakování vody do podkladových vrstev. Vynikají především v plynulém propojování zpevněných úseků se zelenými plochami nebo zpevňováním mírně se svažujících terénů.

Za svou vysokou propustnost vody vděčí propracované konstrukci a rozsáhlým spárám mezi kameny. Tyto mezery je možné osít trávou, čímž se ještě zvýší jejich ekologická integrace a vizuální harmonie.

Zatravňovací dlažby

Kromě drenážních a vodopropustných dlažeb existují i zatravňovací dlažby, které jsou dokonalou kombinací efektivního vodohospodářství a zachování zeleně. Efektivním hospodařením s dešťovou vodou můžeme podpořit zdraví ekosystémů.

Zavádění strategií, jako je sběr dešťové vody, propustné chodníky a zelená infrastruktura, nejenže šetří vodní zdroje, ale také zvyšuje odolnost vůči vlivům klimatických změn. Kromě toho promyšlené postupy hospodaření s dešťovou vodou přispívají k blahobytu obyvatelstva, hospodářské stabilitě, zachování biodiverzity a můžou vaší domácnosti ušetřit i nemalé peníze.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Máte doma vyřešeno jímání dešťové vody? Jak tuto vodu využíváte?

Dešťovku zachycujeme do sudu a používáme ji k zalévání.ˇ 57 %
Dešťovku máme svedenu do retenční nádrže a slouží k zavlažování zahrady.ˇ 32 %
Dešťovku máme svedenu do retenční nádrže a používáme ji k zalévání zahrady a k splachování toalet. 12 %
Dešťovou vodu neřešíme, u nás tolik neprší.ˇ 0 %

Jakým způsobem sbírat srážkovou vodu

Dešťovou vodu můžeme sbírat do nadzemní, nebo do podzemní nádrže. Pro nadzemní sběr se nejčastěji využívají různé sudy. Sud stačí umístit pod okap, případně k němu připojit sběrač dešťové vody. Jejich kapacita je ale omezená.

Podzemní moduly na sběr srážkové vody nabízejí univerzální řešení v oblasti hospodaření s vodou. Moduly jsou navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu, která proniká přes zpevněné povrchy, a slouží jako účinná vsakovací zařízení, která zabraňují povrchovému odtoku a doplňují podzemní vody,“ dodává Richard Klička.

Kromě toho mohou fungovat jako sběrná místa vody, čímž se zabezpečí její uskladnění a využití na různé účely, jako je zavlažování zahrady či využívání v domácnosti na užitkové účely (praní, splachování, sprchování).

Zdroj: unidum.cz, pavingexpert.com

Související články