Začlenění malé vodní plochy přináší pro krajinu kolem vašeho domu mnoho ekologických benefitů. Pokud jezírko doplníte fontánou, nebo dokonce vybudujete potůček či malý vodopád, získáte ještě mnohem víc než jen zajímavý dekorační prvek.

Zvýšení biodiverzity

Rybníky jsou všeobecně považovány za ekologická centra rozmanitosti. Bylo prokázáno, že i malé umělé jezírko výrazně zvyšuje výskyt vážek a dalšího užitečného hmyzu v okolí. Taky poskytuje vodu opylovačům, ptákům i domácím mazlíčkům.

Okrajový efekt neboli oblast, kde se stýkají dva různé ekosystémy, významně zvyšuje diverzitu. Břehy námi vybudovaných rybníčků jsou proto důležitými místy pro rozmanitost rostlin a volně žijících živočichů. Žáby, vodní hmyz a jiní obojživelníci se v jezírku rychle zabydlí a budou hrát noční serenády.

Zdroj: Youtube

Uklidňující zvuk tekoucí vody

Jednou z nejdůležitějších výhod instalace jezírka nebo vodního prvku na zahradě je uklidňující zvuk tekoucí vody. Vodní prvky produkují relaxační zvuky, o kterých je známo, že mají pozitivní účinky na duševní zdraví. Studie ukazují, že zvuk tekoucí vody zmírňuje stres, podporuje klid a snižuje úzkost.

Zlepšení kvality vzduchu

Kromě pozitivního vlivu na duševní zdraví vodní prvky také zlepšují kvalitu ovzduší, a to hned dvěma způsoby. Záporné ionty vznikající v proudící vodě na sebe navazují různé prachové částice. Vodní páry, které se nevyhnutelně tvoří při používání vodního prvku, také zbavují vzduch prachu, který způsobuje alergie a respirační onemocnění.

Snížení teploty v okolí

Voda, která se z hladiny jezírka odpařuje, ochlazuje okolní vzduch a funguje jako přirozená venkovní klimatizace. Umístění i malé vodní plochy vedle terasy vám umožní trávit více času venku i za velmi horkých dnů, protože v okolí vodní hladiny vzniká příjemné mikroklima.

Potenciál šedé vody

Zatímco většina majitelů domů posílá vodu ze svých domů do kanalizace nebo vodních toků, jezírko se může stát součástí systému recyklace šedé vody. Voda z umyvadel a sprch, poté co je předčištěna v septiku, může být dále filtrována přes kořenovou čističku osázenou rostlinami, jako je rákos, orobinec, blatouchy či tužebník, a teprve poté vypuštěna do jezírka.

Voda na zalévání

Voda ze střech či zpevněných ploch může, místo toho, aby putovala do kanalizace, skončit ve vašem jezírku. Následně ji lze využít k zavlažování zahrady či trávníku.

Zdroj: buildwithrise.com, bokashiliving.com, ecogardener.com

Související články