Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BEZPEČÍ DOMOVA PODRUHÉ

Z výzkumů veřejného mínění vyplývá, že v dnešní době výrazně stouply obavy občanů o majetek, život a zdraví. Díky tomu se do popředí dostala i zabezpečovací technika, která by nás měla chránit, problém elektronického zabezpečení bytů,a také připojení...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

BEZPEČÍ DOMOVA

Dnes se již u nás ve stavebnictví dospělo k jistému pokroku, alespoň po vzhledové stránce. Nyní jsou čím dál častěji k vidění komplexy staveb, větších obytných celků, které se značně od paneláků, v dřívější době velmi "oblíbených", značně liší svou...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PANELOVÉ DOMY A JEJICH REKONSTRUKCE

V dubnu schválila vláda Zásady programu státní podpory oprav bytových, především panelových domů. Cílem programu, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou takové opravy, které zabezpečí...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVÍŠ, STAVÍM, STAVÍME

Pokud se rozhodneme stavět asi budeme ještě před tím řešit otázku, zda budeme stavět sami či si necháme postavit. Pokud se rozhodneme pro druhou variantu, pak si musíme dát velký pozor, aby námi vybraná firma odvedla i kvalitní práci. Během posledníc...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK TO VYPADÁ S VÝSTAVBOU?

Údaje ČSÚ ukazují, že v první polovině loňského roku (1998) byla výstavba bytů - formou rodinných domů, o 55% vyšší než tomu bylo ve stejném období roku předcházejícího, tedy roku 1997. Šlo o 8042 bytů a ČSÚ dále tvrdí, že v drtivé většině lidé stavě...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PŘEDEVŠÍM CIHLA

Cihla se používala jako stavební materiál již za doby Asýrie přes Babylon až po stavby v Egyptě a ve starém Římě. Již do těchto dob zasahuje její vývoj. Dnes se díky vědeckotechnickému rozvoji změnily některé receptury a objevily se nové technolog...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

KAŽDÝ DŮM JE ORIGINÁL

Pod heslem uvedeným v titulku vyrábí a realizuje montované stavby na bázi dřeva vsetínská akciová společnost VS DOMY. Výstavba více než stovky domů v České republice i v zahraničí je přesvědčivým důkazem úspěšného naplňování správně zvolené firemní f...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

STAVEBNÍ TRH A JEHO ZBOŽÍ

Na stavebním trhu se můžeme setkat se zbožím různého charakteru. Ve své podstatě jde o díla, která jsou již hotová (stávající), rozestavěná (rozpracovaná) a dosud nezapočatá (zamýšlená, plánovaná, připravovaná). Přičemž stávající stavební díla a díla...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

JAK TO CHODÍ NA STAVEBNÍM TRHU

V životě téměř každého člověka se vyskytne potřeba postavit nový stavební objekt nebo opravit stávající. Zpravidla není však schopen uskutečnit svoji představu vlastními silami a je proto nucen spolupracovat s dalšími osobami, které mu poskytují pot...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

SEZNAM KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

Dnem 3.5.1999 byl uveřejněn pro všechny čtenáře našeho časopisu MŮJ A TVŮJ DŮM v rubrice Stavební pozemky seznam všech katastrálních úřadů v České republice. Seznam obsahuje kompletní kontaktní adresy, včetně telefonu a faxů....

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VYBÍRÁME STAVEBNÍ POZEMEK

K tomu abychom mohli začít stavět, potřebujeme nejprve pozemek. Pokud se chystáme stavět a pozemek již máme, máme též za sebou i první krok a o problém méně. V opačném případě by se nám jistě hodilo pár rad, které mohou při tak nelehkém úkolu trochu...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

POZEMEK JE ZÁKLADEM STAVBY

Co se skrývá pod pojmem stavebního pozemku? Při rozboru jeho pojmu se musí vycházet ze stavebního zákona (č. 344/1992) a z předpisů vydaných na vykonávání tohoto zákona. Pozemky určené na zastavění musí svými vlastnostmi, zejména tvarem, plochou, vel...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

VÝHODY DŘEVOSTAVBY

Komfortní způsob dodávky, jistota pevné ceny a především vynikající tepelná izolace, jsou přednosti montované dřevostavby, ale to jsou jen slova, takže fakta. Mluvíme-li o montované dřevostavbě, mluvíme vlastně o domu připraveném ve výrobním závodě...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

TÝDEN STAČÍ

Konečný tvar a vzhled dostane montovaný dům až na stanovišti, ale konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i důkladné zpracování veškerých detailů jsou mu dávány v rozsáhlých výrobních halách. No a my se teď podíváme jak jeho...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ROZMANITÝ POZEMEK

Výběr pozemku je pro stavebníka velmi důležitý. Nejlepší pozemek je takový, který je umístěný na světlém místě, v přírodě (nezkaženém ovzduší), na klidném tichém místě, ale přitom blízko města, zaměstnání atd. No a pokud již stavebník takový pozemek...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

KDYŽ NENÍ PENĚZ NAZBYT

Mnoho lidí sní o tom, že jednoho krásného dne budou mít vlastní dům. Jedním ze způsobů jak si splnit takový sen je dřevostavba, která vyjde v konečné fázi na 80% toho co totožný zděný dům, nehledě na to, že i doba výstavby je kratší. I přes tyto dvě...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PANELÁKY V NOVÉM KABÁTĚ PODRUHÉ

O panelových domech a jejich vizáži jsme již mluvili ve článku PANELÁKY V JINÉM KABÁTĚ. Tento článek ukazoval příklady jejich rekonstrukcí, které se uskutečnily ve Francii. V dnešním článku si ukážeme další možnosti jak změnit jejich vizáž a přitom...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

PRO PŘEDSTAVU

Na území České republiky stojí 62 456 panelových domů a ty nám poskytují 1 165 000 bytů, což představuje více než 31 % celkově trvale obydleného bytového fondu. Nejvíce panelových domů stojí ve velkých městech. Tvoří tam dokonce více 42 % celkového p...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

ARCHITEKTURA OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST

Vítejme v době kamenné (asi 600 000 - 250 000 let před n.l.), kdy naši předchůdci bydleli v jeskyních a nejcennějším materiálem pro ně byl kámen. Čas se však nezastaví a s ním ani vývoj člověka. Po době kamenné nastala doba ledová a po době ledové se...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

REKONSTRUKCE, ANO ČI NE?

Hodně rodin přemýšlí o koupi starého domku, neboť se jim zdá koupě nového příliš drahá. Ale ani starý dům, pokud je umístěný na dobrém místě nemusí být zrovna výhodná koupě, nehledě na jeho stav. Proto je dobré dobře uvážit, zda se taková koupě a nás...

Ilustrační fotografie archiv dumazahrada.cz

CENA BYTOVÝCH STAVEB

Na ceně bytů se podílí především náklady spojené s jeho výstavbou. Jako cena stavby je uváděna cenová hladina pohybující se od 10 - 12 tisíc korun za 1 metr čtvereční užité nebo podlahové plochy plochy bytu. Bohužel náklady na výstavbu takového domu...